Stor giverglede i næringslivet

edit today

– Vi er ikke helt ferdig med opptellingen ennå, men det ser ut til at vi passerer godt og vel 230.000 kroner til sammen, noe som er godt over fjorårets resultat. Selve bedriftsstafetten har bidratt med 184.000 kroner, sier en storfornøyd markedssjef til vnr.no. I samarbeid med Vest Næringsråd satte Sartor Storsenter i gang bedriftsstafetten 5. mars. Innsamlingen er en del av kjøpesenterets Krafttak mot kreft, som er en årlig, landsdekkende aksjon i regi av Kreftforeningen. – I fjor fikk vi inn i overkant av 106.000 på bedriftsstafetten, og var veldig fornøyd med det. Målet var å samle inn tilsvarende beløp som i fjor. Resultatet i år er fantastisk! sier Einarsen. Les også: Utfordrer næringslivet – redd liv! Stort engasjement Ingen tvil om at bedriftsstafetten har vekket stort engasjement. Aksjonen ble avsluttet med en stor markering på Sartor lørdag 17. mars. Bidragsyterne har vært profilert på senteret, i Sartoravisen og gjennom annonser i VestNytt. Bedriftene har utfordret hverandre. Vest Næringsråd har bidratt med 10.000 kroner. Pengene som samles inn gjennom aksjonen går til forskning på de kreftformene med høyest dødelighet. Statistikken viser at forskning nytter, i dag overlever 2 av 3 kreftrammede, mens det for 50 år siden kun var 1 av 3 som overlevde. Sjansen for å overleve er i dag 50 prosent større. – Selv om vi vanligvis er restriktive med hva vi involverer oss i, er denne innsamlingsaksjonen så viktig at vi ønsker å bidra. «Alle» kjenner noen som har eller har hatt kreft, derfor er det noe som berører mange, sier Einarsen. – Unik innsats – Sartor sin innsats for vår årlige bøsseaksjon Krafttak mot kreft er helt unik. Senteret bruker langt mer tid og ressurser på aksjonen enn hva vi forventer, og viser dessuten et personlig engasjement for kreftsaken, sier Ingeborg Ulstein, Aksjonsleder Krafttak mot kreft, seksjon vest, til Sartoravisen.

Les også

Meny