Storebror blir enda større

edit today

Subseaklyngen som styres fra Ågotnes går fra å være nasjonalt «cluster» til globalt «cluster: en gladnyhet for hele subseaindustrien i Norge, mener CEO Owe Hagesæther i GCE Subsea.

Mer til gründere

– GCE-status betyr først og fremst at vi får økte budsjetter og en større finansiell langsiktighet. Vi får større slagkraft og vil i større grad kunne støtte eksempelvis nyetablerere, som er noe av det viktigste vi kan gjøre, sier han til vnr.no.

Han legger til at vi i årene som kommer vil se økt innovasjon og eksport fra norske subsea-bedrifter, som en følge av satsingen på GCE Subsea.

– Med 10 millioner kroner årlig i stedet for 5 millioner, kan vi realisere ting raskere. Det er mange områder vi kan gjøre mer på enn vi har gjort til nå, legger Hagesæther til.

Større aktivitet internasjonalt

Flere NCE-søkere fra ulike bransjer i landet kjemper om status som «Global Center of Expertise», en satsing i regi av Innovasjon Norge. NCE Subsea har de siste årene posisjonert seg mot en større, internasjonal rolle, med GCE-status som mål.

Skuffelsen var stor da de i fjor fikk avslag på søknaden. I år var NCE Subsea den eneste søkeren som klarte å kvalifisere seg for GCE-status.

– Vi har jobbet knallhardt med de forbedringspunktene som ble påpekt i fjor. Innovasjonsprosjektene er blitt tydeligere og internasjonale avtaler er blitt mer operasjonelle, sier Hagesæther.

«Subsea Norway»

Siden NCE Subsea ble etablert i 2006, med det interkommunale næringsutviklingsselskapet Gode Sirklar som pådriver, har klyngen utviklet seg til å bli verdensledende innen undervannsteknologi.

Klyngen arbeider for økt innovasjon og internasjonalt engasjement, samt økt konkurransekraft og verdiskaping både for enkeltaktører og klyngen som helhet. I 2013 ble NCE Subsea tildelt Gold Label for Cluster Management Excellence.

– Sett med internasjonale øyne vil subsea-Norge heretter fremstå mer spisset og samlet gjennom GCE Subsea, sier Hagesæther.

Med økt aktivitet er det også behov for å ansette flere, og de søker i disse dager etter leder for FoU og forretningsutvikling.

Sjømatklynge blir NCE

GCE Subsea vil fremover fortsette å samarbeide med «The Seafood Innovation Cluster» på Marineholmen i Bergen, som nå er tildelt NCE-status. Klyngen består av en lang rekke aktører innen sjømat og havbruksnæringen. Hensikten med klyngen er å sikre en videre bærekraftig utvikling av norsk sjømatnæring.

– Undervannsteknologi kan brukes til mer enn produksjon av olje og gass og vi er allerede verdensledende på dette området, påpeker Hagesæther.

Les også

Meny