- Humankapitalen bør ikke undervurderes, mener manager Pia S. Rønningen i Ernst og Young Advisory. Partner Eirik Moe (t.h) og manager Lars Petter Sjøberg. Foto: vnr.no

– Ta vare på de kravstore medarbeiderne

edit today

Trodde du at det er lønnsslippen som skaper størst arbeidsglede? Tro om igjen. En fersk undersøkelse gjennomført av Virke, viser at kollegaer er den viktigste faktoren. Dernest kommer arbeidsoppgaver. Resultatene av undersøkelsen kom frem under fagseminaret «Fra gründerkultur til strategisk styring i en vekstindustri» i går, som ble arrangert av Fana Sparebank, Ernst og Young og Vest Næringsråd. Forvaltning av «humankapital» var et sentralt tema – hvordan hente ut alle ressursene som finnes i hver enkelt medarbeider.

Strekker seg lengre

– Det er et faktum at vi drives av noe annet enn lønnsslippen. Også tidligere undersøkelser bekrefter dette. Dersom de riktige trivselsfaktorene er tilstede blir ikke skillet mellom jobb og fritid så viktig lenger, sa manager Pia S. Rønningen i Ernst & Young Advisory. Foredragsholderne påpekte videre at dagens medarbeidere i sterkere grad enn tidligere identifiserer seg med jobben, og at de ofte har høyere ambisjoner for seg selv enn sjefen tror. For å kunne dra i samme retning er det viktig at alle prosesser som involverer de ansatte, forankres i bedriftens overordnede mål. Tilsvarende er det viktig å involvere de ansatte i alle prosessene, for å kunne dra i samme retning. – Hvis de ansatte ikke har forståelse for den økonomiske driften i selskapet, hvordan kan de da ta de rette beslutningene? Sørg for at de ansatte får en forretningsforståelse i bedriften, påpekte executive director Espen Strømme i Ernst og Young.

Dikterende ledere

Mange gründere har problemer med å delegere ansvar fordi de er redde for å gi fra seg kontrollen. De utnytter ikke humankapitalen. Det er en kritisk fase for mange bedrifter, og kan føre til at utviklingen stagnerer, påpekte foredragsholderne. – Arbeidstakere er blitt en knapp faktor og evnen til å utvikle og beholde medarbeidere, samt holde kontakten med tidligere medarbeidere, blir stadig viktigere. Humankapitalen bør ikke undervurderes, sa Rønningen, som manet til en større profesjonalisering av personalarbeidet.

«Se» truslene

Ernst og Young tok opp ulike kritiske suksessfaktorer for å sikre kontrollert utvikling i en bedrift, som å måle effekten av endringer og velge bort det som ikke gir nok lønnsomhet. Videre er det avgjørende at man klarer å skape en felles opplevelse av at endring er det riktige, og at man får ryddet motstand av veien. Viktigst av alt er å forstå hvilke risikoer som truer bedriften. – Bryt ned strategiske mål til måltall og drivere – eksterne påvirkningsfaktorer. Kjenner du driverne kan du ligge i forkant for å sikre måloppnåelse, sa Rønningen. Hun viste til at knapp tilgang på ingeniører er en driver for olje- og energisektoren, og understreket viktigheten av strategisk personellplanlegging.  

Les også

Meny