Foto: Vest Kran

Til himmels for Vest Kran

edit today

Ågotnes-selskapet ble i april valgt som hovedleverandør av de første hundre Enerconmøllene i vindparken. Dette er den største enkeltkontrakten innenfor løft i Nord-Europa for tiden og tidsperspektivet på oppdraget er ti år. Ferdig utbygd vil vindmølleparken utenfor Piteå i Norrboten være blant verdens største, med en samlet effekt på inntil 4000 MW. – Oppdraget vil utgjøre 30-40 prosent av omsetningen vår. Vi har posisjonert oss for oppdragene med de resterende møllene også, og er i forhandlinger om dette, sier daglig leder Morten Martinessen i Vest Kran til VNR.no.

Krevende logistikk

Vest Kran har vært en sentral medspiller i pilotprosjektet der 12 store vindmøller ble bygget og ferdigstilt for to år siden. Nå er hovedprosjektet i gang. I sommer startet jobben med å reise møllene, som rager 138 meter over bakken. – Vi har kjørt om lag 250 trailerlass med utstyr inn på anlegget. Og det er bare til kranene. I tillegg kommer alle kolliene med deler til vindmøllene der de lengste er nesten 50 meter lange og veier inntil 300 tonn, forteller Rune Rikstad. Han er ansvarlig for gjennomføringen av alle løfteoperasjoner i vindmølleparken utenfor Piteå i Norrbotten. Han forteller at fleksibilitet fra underleverandører og arbeidere er avgjørende for å lykkes med logistikken inne på anleggsområdet, som er preget av uferdige veier og små muligheter for lagring. Det er for øyeblikket rundt 20 kraner med en samlet løftekapasitet på 70.000 tonn inne på anlegget, opplyser Vest Kran.

Sikkerhetsutfordringer

Både Enercon og andre aktører på området har egne folk som jobber med sikkerheten på anlegget. – Sikkerheten står i høysetet. Med langsiktig planlegging og korrekt utstyr minimaliserer vi risiko, samtidig med at vi sikrer en god fremdrift. Vi har en nullvisjon når det gjelder ulykker på anlegget, sier Sverre Misje, som er ansvarlig for HMS-arbeidet i Vest Kran. Oppdraget legger beslag på 60 ansatte, over halvparten av Vest Kran sin stab, og store deler av maskiner og utstyr. Vest Kran har siden 1997 bygget opp en enorm kompetanse på løft knyttet til vindkraft.

Unik kompetanse

– Det er ikke mange i Nord-Europa som har mer kompetanse på dette området enn oss, og dette oppdraget forteller noe om hvilken kapasitet vi har. Det er ikke bare innenfor subsea vi har kompetanse på Ågotnes, påpeker Martinessen med et smil.

Les også

Meny