Trivsel på jobben i 25 år – får gullklokke

edit today

Skyttermoen er lagermedarbeider hos det riksdekkende handelshuset Net El-torget på Kausland – et steinkast unna hjemmet hennes. Med AFP jobber 65-åringen 50 prosent og trives godt med det. – Det er godt å ha fri, og det er godt å komme på jobb igjen. Arbeidet mitt er variert og jeg liker meg her. Jeg håper at jeg kan jobbe helt frem til jeg er 67 år, sier hun, og pakker varer ned i esker. Pakkedelen er blitt mer automatisert siden hun begynte.

Med fra starten

Skyttermoen gikk fra fiskeindustrien, og ble ansatt i El-torget da bedriften lå i Ekkobygget på Straume. Da bedriften flyttet til Kausland, var det en stor fordel for Skyttermoen. Nå er det 16 ansatte totalt i Net El-torget, seks av dem er på lageret. Daglig leder, Reidar Vindenes, er takknemlig for den stabiliteten Skyttermoen tilfører bedriften. – I forbindelse med flyttingen spurte hun om vi ville ha “sånne gamle kjerringer” med oss. Det er akkurat sånne arbeidstakere vi vil ha, sier han med et smil. Vindenes roser sin eldste arbeidstaker for at hun har vært, og fremdeles er, så tilstedeværende og lojal. – Den bedriftskulturen som hun tilfører har stor verdi, legger han til.

Vi skifter jobb etter ni år

Det er de færreste blant dagens arbeidstakere som blir i en jobb like lenge som Skyttermoen. Det kan forsker Hans Yngvar Torvatn ved SINTEF fortelle. – Den siste arbeidsmiljøundersøkelsen til SSB fra 2009, viser at arbeidstakere i snitt blir værende i en jobb i ni år. Ti år tidligere var svaret fra respondentene ti år i snitt. Det forteller oss at arbeidsmarkedet blir mer mobilt, folk skifter jobb hyppigere, sier Torvatn til vnr.no. Samtidig vet vi at det fra 1990 og utover har skjedd en massiv privatisering og restrukturering i norsk arbeidsliv, legger han til. – Outsourcing, fisjoner, fusjoner, permitteringer  – endringene bidrar til at folks jobbtilknytning endres, sier han. Vikarbyråene bidrar også til økende mobilitet i arbeidsmarkedet, påpeker Torvatn.

Les også

Meny