Advokat Henry Horne fra NHO informerte medlemmer av Verkstedgruppen VNR om hva de må forholde seg til når Vikarbyrådirektivet trer i kraft fra 1. januar. Foto: vnr.no

– Vi frykter konsekvensene

edit today

Når Vikarbyrådirektivet innføres i Norge fra 1. januar 2013, må alle vikarer som leies inn via bemanningsbyråer lønnes og ellers behandles likt med de som er fast ansatt i bedriften. Svært mange av industribedriftene i Sotra-regionen rammes av EU-direktivet.

Likebehandlingsprinsippet

– Hvis vi som er leverandører til CCB må heve ratene våre for å dekke de økte lønnskravene og CCB må heve sine priser mot riggene, vil oppdragene da gå til for eksempel Nederland i stedet? spekulerer leder Trond W. Nilsen i Verkstedgruppen VNR. Behovet for økt fleksibel bruk av arbeidskraft er påtrengende, med utfordringer som for eksempel mangel på arbeidskraft i flere bransjer. For industrien vil konsekvensen av direktivet være at innleide arbeidstakere fra utlandet vil få et betydelig lønnshopp, slik at de ender opp med en klart høyere lønn enn arbeidstakere som er fast bosatt i Norge. I tillegg til samme timelønn som lokalt ansatte, har arbeidstakere som ikke er bosatt lokalt et krav på et bortetillegg på 20 prosent på toppen av grunnlønnen. De skal også ha dekket kost og losji, samt reise til og fra hjemstedet.

Bekymrer ikke CCB

– For oss utgjør innleie kun 2-3 prosent av arbeidsstokken, noe mer i forbindelse med riggprosjekter. Vi må nok regne med å måtte heve prisene våre noe, som følge av høyere priser fra leverandørene, men reglene vil være like for alle i landet vårt – og i EU-landene, derfor er det ikke sikkert at konkurransekraften vil forandre seg så voldsomt, sier personalleder Hilborg Vindenes til vnr.no. På Industrikafeen til Verkstedgruppen VNR i går var det Vikarbyrådirektivet som sto på agendaen.

Kritisk

– Det er et paradoks at Norge, som ikke en gang er med i EU, er det første landet som innfører EU-direktivet, påpekte advokat Henry Horne i NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon). NHO har vært kritiske til at direktivet blir innført uten unntaksbestemmelser. Flere medier har satt søkelyset på at eksempelvis polakker vil ende opp med bedre lønn enn nordmenn, og at mange bedrifter i verste fall vil velge å flytte virksomheten til utlandet.

Er din bedrift forberedt?

Allerede tirsdag 18. desember får resten av VNRs medlemmer sjansen til å sette seg inn i de nye reglene, på et frokostmøte i Straume Teknologisenter, som omhandler nettopp Vikarbyrådirektivet. Meld deg på her! – Vi vet at det er mange spørsmål rundt dette, og vi vil bidra til å klargjøre det som folk måtte lure på når det gjelder Vikarbyrådirektivet, sier advokat Sunniva Nising Sandvold i Kluge Advokatfirma, en av foredragsholderne på tirsdagens frokostmøte.

Les også

Meny