Frank Karlsen (Karlsen og Sønn) og Ivan O. Moldskred (Gode Sirklar) lanserte ideer om felles markedsføring, teknologiutvikling, utveksling av utstyr og personell og andre "stordriftsfordeler" for medlemmene i VNR Verkstedgruppen. Foto: Inger Elise J. Økland/vnr.no

«Vi trenger den gode, gammeldagse selgeren»

edit today

Pådriverne i VNR Verkstedgruppen ønsker å ta samarbeidet et steg videre, og vil nå gjennomføre en kartlegging blant de vel 20 medlemsbedriftene for å avdekke om det er interesse for å jobbe videre med konkrete tiltak. På Industrikafeen onsdag lanserte Frank Karlsen (Karlsen og Sønn) og Ivan O. Moldskred (Gode Sirklar) ideen om blant annet felles markedsføring for alle industribedriftene.

Mer samarbeid = større marked

– Kan man utnytte stordriftsfordeler for å nå et større marked og ta flere andeler? Kan man øke omsetningen, både samlet og hver for seg, gjennom et enda tettere samarbeid? Er dette neste steg for VNR Verkstedgruppen? Var spørsmålene som ble tatt opp. – Det er ingen tradisjon for å ansette selgere i industribedrifter, men det er kanskje nettopp den gode, gamle selgeren med koffert vi trenger, sa Karlsen. I forslaget som ble presentert ble det skissert en mulig løsning om å ansette en salgsingeniør tilknyttet den nyetablerte ingeniørbedriften Sotra Engineering, som har vokst frem gjennom VNR Verkstedgruppen. Les også: Han leder Sotras første ingeniørbedrift

Utveksling av maskiner og personell

Videre ble det skissert forslag til utveksling av maskiner og utstyr, samt en felles «personellpool» for å øke inntjeningsmulighetene. Det vil sikre mest mulig effektiv utnyttelse av personellressurser og maskinpark, samt gjøre bedriftene bedre rustet til å møte motgangstider. – Det vil styrke konkurransekraften, synliggjøre de samlede ressursene og øke inntjeningsmulighetene. For kundene vil et tettere samarbeid være en fordel i form av forutsigbare leverandøravtaler, påpekte Moldskred, som er observatør i VNR Verkstedgruppen. Hans rolle er å tilføre gruppen kunnskapsbasert bistand ved behov.  

Les også

Meny