Vil ha bedre kvalitet i grunnskolen

edit today

Kompetanse har lenge stått på agendaen til Næringsalliansen, som er en sammenslutning av 12 ulike næringslivsforeninger i fylket. I år blir det ett av de viktigste satsingsområdene. Tilgang på kvalifisert arbeidskraft er ingen selvfølge. Det er langt fra bare oljebransjen som nå sliter med å skaffe gode folk til sine stillinger. Også innenfor yrker knyttet til salg og service, helse og omsorg opplever man utfordringer med å skaffe gode nok kandidater. Næringsalliansen ønsker å benytte seg av valgkampen frem mot høstens kommune- og fylkesting for å sikre fremtidig rekruttering. – Våre medlemmer mener at det viktigste i denne valgkampen sett fra næringslivets ståsted, blir å satse på kvalitet i grunnskolen, samt hindre frafall på videregående skolenivå. Vi vil være sikre på at skoleverket legger opp et løp som ivaretar kompetansebehovet i næringslivet, sier nestleder Per Aarsand i Næringsalliansen.

Ser hvor skoen trykker

Daglig leder for opplæringskontoret Live2Learn (L2L) for Sotra og Øygarden, Grethe Bjorøy, ser i praksis hva som ikke fungerer med dagens skoleverk. Hennes oppgave er blant annet å serve medlemsbedriftene i VNR med lærlinger. – For det første må lærerne like jobben sin. Uten motiverte lærere hjelper det ikke å tilby dem mer utdanning, de blir ikke bedre lærere av den grunn. For det andre kan lærerne bli flinkere til å gjøre undervisningen mer praktisk – Kunnskapsløftet legger opp til kreativ frihet, sier Bjorøy. Samtidig må man begrense gruppearbeidet, og i større grad følge opp hver enkelt elev. Vi må tilbake til lekser, retting og underskrift fra foresatte. Foreldre må bli mer delaktige, legger hun til. Den største utfordringen er imidlertid manglende samspill mellom skole og næringsliv. – Når det ikke finnes nok lærlingeplasser innenfor et fag, må man omstille seg og opprette andre linjer. Det må skje med en gang vi ser tendensene, sier Bjorøy.

Bedre kontakt med politikerne

Andre viktige saker for Næringsalliansen i år er Regionpakke Bergen (veiprosjekter i fylket, deriblant Sotrasambandet), fergefri kyststamvei, synliggjøring av energiregionen, samt utarbeide en helhetlig regional utviklingsplan for næringslivet. Fellesnevneren for alle prosjektene er forutsigbarhet, understreker Aarsand. – Man ombestemmer seg ofte i politikken, og endrer rammer og regelverk. Vi ønsker et bedre samspill med det politiske miljø, sier Aarsand.

Les også

Meny