Vil ha en i hver resepsjon

edit today

Basecamp er et åpent fritidstilbud i Sartor Storsenter, som fanger opp ungdom fra hele regionen – ikke bare Fjell. Behovet for dette ungdomstiltaket blir neppe mindre med byutviklingen. Politiets rapporter viser en klar effekt i form av redusert ungdomskriminalitet, i de ti årene Basecamp har eksistert.

300.000 på to uker

Gjennom «Juleblomstaksjonen 2014» er målet å samle inn 300.000 kroner til «Medvandrar-prosjektet». Pengene skal gå til å ansette en person i en 50 prosent stilling med sosialfaglig kompetanse, som skal drive oppsøkende arbeid der hvor ungdom ferdes i Sotra Kystby: en «medvandrar».

– Sartor Storsenter og Straume-området er et møtepunkt for ungdom både fra Øygarden, Sund og Fjell. De samles gjerne på senteret etter skolen. Vi ønsker å fange opp enda flere av de som er i ferd med å havne på skråplanet: de som ikke oppsøker Basecamp av seg selv, sier daglig leder Nils-Ivar Honningdal på Basecamp.

Bestillingene tikket inn

Han presenterte prosjektet og aksjonen for deltakerne på Desembertreffet i går. Før medlemstreffet var over hadde han fått inn 16 bestillinger. CCB og DNB alene bestilte fem blomster hver.

Ved å kjøpe en juleblomst fra Blomsterlycke til en tusenlapp, mottar bedriften en flott dekorasjon med et lite kort som forteller at de støtter Basecamp – et synlig bevis på at bedriften tar samfunnsansvar.

– Vi ønsker å se denne juleblomsten i så mange resepsjoner som mulig! Sier VNR-leder Per C. Aarsand med sterk oppfordring til å delta i «Juleblomstaksjonen 2014».

Bestiller du innen helgen, får din bedrift levert dekorasjonen allerede neste uke.

Klikk her for mer info og påmelding til «Juleblomstaksjonen 2014»!

Fakta

  • Basecamp har i dag 3 ansatte med til sammen 120 prosent stilling. Basecamp holder åpent tirsdag, onsdag og torsdag – men er daglig i kontakt med ungdom
  • VNR Ung er en samlebetegnelse på alle ungdomsrettede tiltak som Vest Næringsråd bidrar til. Formålet er å stimulere til at ungdom ønsker å bosette seg og arbeide i regionen, og slik sikre rekruttering, tilgang på kompetanse og nyskaping i næringslivet
  • Vest Næringsråd var en sentral aktør i etableringen av ungdomstiltaket «Felles Ansvar», og bidrar til forebyggende ungdomsarbeid på flere plan

Les også

Meny