Vil kåre «Årets leverandør»

edit today

– Alle liker å få anerkjennelse for jobben de gjør, slike kåringer skaper lokalt engasjement. Det vil være god reklame for bedriften som vinner og noe å strekke seg etter for andre, sier styreleder Trond W. Nilsen i VNR Verkstedgruppen.

Økende kvalitetskrav

Ettersom FMC allerede har en godt etablert kåring på Kongsberg, mener han det er naturlig at de tar utfordringen. På Verkstedgruppens Industrikafe sist uke oppfordret han kommunikasjonsleder Andreas Helgesen i FMC Technologies til å ta ideen med tilbake til relevante ledere. Helgesen var invitert, sammen med viseadministrerende direktør Øyvind Langedal i CCB og basesjef Knut Idar Haugland ved Statoil Ågotnes, til å snakke om markedssituasjonen fremover. – HMS-arbeidet stiller ufravikelige krav til leverandørene. Vi vil løfte kvalitetskravet opp på samme nivå, kvalitet blir et fokusområde for FMC Technologies fremover, sa Helgesen til de 40 deltakerne fra verkstedbedriftene i regionen. Han viste til at subseasystemene blir mer komplekse og at stadig flere installasjoner blir flyttet ned på havbunnen, med økt behov for vedlikehold.

Maner til «sportsånd»

Nilsen mener at nettopp en kåring vil stimulere til konkurranseånd og økt fokus på kvalitet hos leverandørene. – En slik kåring vil være et synlig bevis på leveringsevnen. Det er ikke gitt at det blir en Sotrabedrift som vinner, men det vil være en stor mulighet, mener han. – Alle tiltak som kan bidra til å styrke og forbedre samarbeidet med leverandørene er i utgangspunktet positivt. Hvis en slik kåring kan være en motivasjon for våre leverandører lokalt til å gjøre en enda bedre jobb, må vi se på om vi kan få det til også på Ågotnes, sier Helgesen til VNR.no.

Etterlyser leverandørforum

Det er ingen hemmelighet at industribedriftene i regionen opplever at det er vanskelig å få innpass hos de store aktørene, og flere krefter i regionen har arbeidet med å få til et leverandørforum. Dette ble etterlyst på Industrikafeen. – Det er viktig for oss å få med de lokale leverandørene. Vi prøver å være tilstede på messer og andre arrangementer der vi møter leverandørene. Dersom det er et sterkt ønske om å få til en «suppliers day» er det noe vi vil jobbe med å få til. Vi kommer også gjerne tilbake til VNR Verkstedgruppen, sier Helgesen. Det vil være store muligheter for industribedriftene det neste året, med høy forventet aktivitet hos spesielt Aker Solutions og FMC Technologies på Ågotnes.

Les også

Meny