Ville du bodd og jobbet her?

edit today

– Hinna Park er et glimrende eksempel på en vellykket transformasjon av et område, sier Jan Arthur Nilssen i Liegruppen. Han er prosjektleder for Prosjekt Kystby, og jobber med utvikling av Bildetangen, som er Liegruppens bidrag til Sotra Kystby.

Hinna Park er bare en av modellene som blir trukket frem i det pågående arbeidet med områdeplanen for nordre Bildøy. På et arbeidsmøte i Fjell rådhus før jul presenterte daglig leder Tore Andre Eide i Hinna Park hvordan man har lykkes med å tiltrekke seg kompetansearbeidsplasser og mennesker som vil bo og jobbe i samme nærområde.

– Vi ser suksessen med å ha blandingsfelt over alt, for å skape liv hele døgnet, ikke bare i arbeidstiden. Handlegate med butikker og spisesteder i alle bygg i første etasje. Betongflatene tiltrekker seg skatere, som skaper et urbant miljø. Vi har båthavn og ungdomshall – totalpakken er viktig, sier Eide.

– Dette skal ikke bli en «soveby», forsikrer Nilssen i Liegruppen.

Sjøvendt byområde

Bildetangen gir rom for 55.000 boliger og 200.000 kvadratmeter næringsarealer. For å sikre realiseringen søker Liegruppen samarbeidspartnere som kan bidra både med kapital og kompetanse.

Målet om at den første boligen skal være nøkkelferdig på samme tid som snoren klippes på den nye Sotrabroen, avhenger av at områdeplanen blir godkjent i løpet av 2015, før detaljplanleggingen kan komme i gang. En områdeplan er en grovskisse som legger føringer for den videre planleggingen.

– Dette vil være den viktigste milepælen siden kommunedelplanen for Bildøy ble godkjent av Fjell kommunestyre i 2013, sier Nilssen, mens han studerer det ferske utkastet fra arkitekten og forklarer med stort engasjement.

Les også: Nå blir det virkelig

Sotras «Central Park»

– «Indrefileten» er et grøntområde og en urban park som vil få en skarp avgrensning mot blokker og bystruktur, som Central Park i New York. Dette området vil få de samme kvalitetene, forteller han.

To andre større områder er satt av til «grønne» soner, en av dem ved sjøen. Sjøkanten skal gjøres mer tilgjengelig for allmennheten og kystkulturen skal ivaretas. Et større, sammenhengde grøntområde skal fremheves som en kulturlandskapspark med en kultursti.

– Her ligger en rekke kulturminner som er fredet og som vil bli fremhevet på en god måte. Mye av dagens vegetasjon skal forbli urørt her. Naturstien skal gå gjennom hele området langs kote 15, der hvor havstanden sto for 6000 – 10.000 år siden, det er funnet spor etter mennesker i dette området helt tilbake til den tiden, forteller han.

Færre biler

Liegruppen ønsker å bidra til mindre bilbruk med én hovedvei dimensjonert for eventuell bybane og tre strategisk plasserte kollektivholdeplasser. Sykkelparkering, gang- og sykkelvei og gode kollektivforbindelser til Straume og resten av Sotra Kystby, blir viktig.

Skole og utdanning i «Kunnskapsbyen» spiller en sentral rolle for å tiltrekke seg kompetansebedrifter og dette er tanker Liegruppen ønsker å jobbe videre med.

Les også

Meny