Cleptomania med Tamara Hidalgo (f.h), Sofie Midttveit og Lene Mortensen. Gitarist Andreas Forland var ikke tilstede da bildet ble tatt.

VNR inngår festivalsamarbeid

edit today

Som offisiell samarbeidspartner ønsker VNR blant annet å bidra til forankring av Periferikonferansen. – Vi ønsker at Periferikonferansen skal få en solid regional forankring, sier VNR-sjef Per C. Aarsand.

Kulturens rolle

Periferikonferansen går av stabelen fredag 26. august under Periferifestivalen på Glesvær. – Vi vil sette fokus på kulturen sin rolle i næringsutviklingen. Er det rasjonelt å behandle region vest som et eget kulturområde, eller bør den kulturelle næringsutviklingen sees i sammenheng med Bergen? Hvilken verdi har kulturen i regionsutviklingen? Dette er spørsmål vi ønsker å sette på agendaen, sier festivalsjef Ole Rasmus Øvretveit til vnr.no. VNR-lederen påpeker at VNR selv er en stor arrangør av konferanser, både gjennom Sotrakonferansen og seminarrekken knyttet til regional utvikling av kystbyen Straume. – Temaet som omhandler by og land er alltid et interessant og aktuelt tema, sier Aarsand, spesielt knyttet opp mot den kulturelle næringsutviklingen.

Ny ungdomsscene

Med støtten fra VNR ønsker arrangøren å styrke ungdomssatsingen med en egen scene som får navnet Periferi Ung. Her vil utvalgte unge, lokale talenter få muligheten til å fronte seg. – Vinneren av Eggstockfestivalen: The Bridds, samt to-tre band fra Sund Rock Club vil få opptre på denne scenen, forteller Øvretveit. – VNR har en lang historie knyttet til ungdomsrelaterte tiltak – alt fra samarbeidet med Sotra Vidaregåande Skule til “Bergenfest: ung i vest”-prosjektet og entreprenørskapsprosjektet i Bosnia. Ungdom er et viktig og prioritert område i VNR, derfor er det naturlig å støtte dette, sier Aarsand.

Økende sponsorstøtte

Periferifestivalen arrangeres i år for femte gang, og sponsorene som har bidratt fra starten av har jevnlig økt sine sponsorbidrag. Rundt 10 – 20 prosent av hele festivalbudsjettet er sponset, til tross for at arrangøren er tilbakeholden når det gjelder synlig reklame fra sponsorene. – Vi tolker det som et signal på at sponsorene ser at dette er et godt produkt å knytte sine merkevarer opp mot, sier Øvretveit (bildet under). Besøkstallet var i fjor på 3500 mennesker, en dobling fra første året. Kun fredagen har de kapasitet til å ta i mot ytterligere 500 personer.

Les også

Meny