Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen gratulerte daglig leder Ola Flesland.

Dobler produksjonen med ny fabrikk

edit today

Les også: Kan bli Årets bedrift – se de nominerte Det kom frem under den offisielle åpningen av fabrikken på Skaganeset i går. Sammen med Ewos, som er verdensledende på fôr til laks, har Biomega søkt Innovasjon Norge om støtte til et konkret forskningsprosjekt. Resultatet kan føre til at Biomega får innpass i markedet for medisin og kostholdsprodukter – noe som gir bedre lønnsomhet enn fôrmarkedet. – Vi har inngått en samarbeidsavtale med Ewos om forskning på utvikling av produkter. Det at de fatter interesse for oss er veldig spennende, og dersom vi lykkes vil det bety mye for videre vekst, sier daglig leder Ola Flesland i Biomega AS til vnr.no.

Besøk av fiskeriministeren

– Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon og det som skjer på Skaganeset er et viktig bidrag, sa fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen da hun åpnet det som nå er Norges største fabrikk for foredling av restråstoff fra laks. Biomega har de siste årene hatt betydelig vekst og produksjonskapasiteten er sprengt. Med den nye fabrikken på 2500 kvadratmeter, dobler selskapet produksjonen når de setter i gang for fullt etter påske. Investeringen har kostet 130 millioner kroner. – Biomega er en fremtidsrettet satsing som vi ønsker mer av, sier Berg-Hansen. Hun er imponert over satsingen på Skaganeset, som kan bli sentrum for den første bioteknologiske klyngen på Vestlandet. Sotra Marine Industrinettverk, i regi av Gode Sirklar, arbeider aktivt med dette sammen med fylket, UiB og Business Region Bergen. Målet er å få etablert et nasjonalt pilotsenter for teknologi og marin bioprosessering.

Styrker Bergen som sjømathovedstad

Regjeringens strategi for bioteknologi har som mål at bioteknologi skal tas i bruk for å styrke nasjonal verdiskaping, helse og miljøbevaring. Biomega og morselskapet Marine Bioproducts er foregangsselskaper i Norge når det gjelder forskning og utvikling. – Dette er en næring med store muligheter for ekspansjon, timingen vår er veldig riktig, sier Flesland.

Les også

Meny