Siste nytt om næringslivet

Vil doble staben

Anders og Nils Arne Lie i Solcellekraft.

Solcellekraft gjekk frå 35 millionar kroner i omsetning i 2021 til 217 millionar kroner året etter. No ser dagleg leiar Nils Arne Lie for seg at dei 22 tilsette må aukast kraftig. –  Vi reknar med å doble staben allereie i år, seier han til Vestnytt. Bedrifta har flytta frå Bergen sentrum til Straume Næringspark denne våren.

Meir enn kvar femte private og offentlege verksemd i Vestland slit med å få tak i den arbeidskrafta dei treng. Det kjem fram i NAV si bedriftsundersøking. Heilt nøyaktig svarer 22 prosent av verksemdene, offentlege og private, at dei har alvorlege problem med å rekruttera nye. I heile Noreg manglar norske bedrifter 52 850. Det er ein nedgang frå i fjor. Størst mangel er det innan helse, pleie og omsorg, estimert til 13 000 personar. Det er særleg stor mangel på sjukepleiarar (4 650), helsefagarbeidarar (2 700), og andre helseyrker (1 950). Den nest største mangelen er etter bygge- og anleggsarbeidarar, der talet no er 6 750 personar for få. Særleg er det mangel på tømrarar og snekkarar, elektrikarar, samt røyrleggjarar og VVS-montørar. Yrkesgruppa med tredje størst mangel er industriarbeid, med ein estimert mangel på 6 600 personar. Innan denne yrkesgruppa er det særleg mangel på sveisarar (700), anleggsmaskin- og industrimekanikarar (700) og automatikarar (600).

Av dei nesten 200 ukrainske flyktningane som er busett i Øygarden har berre ti fått jobb. Det viser tal Vestnytt har fått frå kommunen og Nav. – Å komme opp på eit brukbart norsknivå har tatt lenger tid enn kva Regjeringa hadde forespeila. Vi er også avhengig av at arbeidsgjevarar er villige til å satse på mangfoldig rekruttering, seier Nav-leiar Nina Andersen til avisa.

Siste nytt om næringslivet

Vil doble staben

Anders og Nils Arne Lie i Solcellekraft.

Solcellekraft gjekk frå 35 millionar kroner i omsetning i 2021 til 217 millionar kroner året etter. No ser dagleg leiar Nils Arne Lie for seg at dei 22 tilsette må aukast kraftig. –  Vi reknar med å doble staben allereie i år, seier han til Vestnytt. Bedrifta har flytta frå Bergen sentrum til Straume Næringspark denne våren.

Siste fra Instagram @vestneringsraad

Meny