Tilbyr rekordmange lærlingplassar

Med over hundre lærlingplassar utvidar Live2Learn staben. I løpet av våren startar Martha Landro i opplæringskontoret. – Vi har ny rekord i talet på læreplassar i medlemsbedriftene våre. Før jul hadde…
Siste nytt om næringslivet

I 2023 skal Sotra Sportsklubb arrangere tre messer. Båtmessa er den første, og den blir arrangert allereie 9. – 12. februar. Båtmessa har blitt avlyst dei to siste åra grunna pandemien. I april blir det Boligmessen og i november Bilmessen. Messene gir cirka fem millionar kroner i inntekt kvart år til sportsklubben. Noko som er like mykje som alle kontingengar og treningsavgifter til saman. – Messene er heilt nødvendige for å klare å drifte klubb og idrettsanlegg, skriv klubben på sine nettsider.

Etter to år med pandemi er Gründerparken Vest i gang med ein restart. Målet er at det faglege innhaldet og hjelpa til gründerane skal bli større, og konseptet tydelegare. Eit anna viktig mål for året er å knytta til oss fleire som kan ha nytte av eit fagleg og kreativt oppstartsmiljø. Vest Næringsråd har oppdraget med å drifta gründerparken på vegne av kommunen, og i løpet av hausten skal avtalen evaluerast. Det er for tida 14 bedrifter knytt til Gründerparken Vest avdeling Straume, og to bedrifter knytt til avdeling Ågotnes. Til saman rundt 20 arbeidsplassar.

Aldri før har så mange besøkt Sartor Storsenter som i 2022. Til saman 5 534 411 besøk blei registrert i fjor. Det er ei auke på to prosent samanlikna med rekordåret 2017, og 6,2 prosent fleire enn i 2021. Den nye omsetningsrekorden er på 2,556 milliardar kroner.

Siste nytt om næringslivet

I 2023 skal Sotra Sportsklubb arrangere tre messer. Båtmessa er den første, og den blir arrangert allereie 9. – 12. februar. Båtmessa har blitt avlyst dei to siste åra grunna pandemien. I april blir det Boligmessen og i november Bilmessen. Messene gir cirka fem millionar kroner i inntekt kvart år til sportsklubben. Noko som er like mykje som alle kontingengar og treningsavgifter til saman. – Messene er heilt nødvendige for å klare å drifte klubb og idrettsanlegg, skriv klubben på sine nettsider.

Meny