Vil opna museet for meir kultur

Fredag står Vamp på utescena ved Kystmuseet. Framover vil den ferske avdelingsleiaren Lennart Fjell at utescena med plass til 500 tilskodarar skal bli brukt meir. – Visjonen er at det skal…

Jakten er i gang

Styret i Vest Næringsråd har lyst ut stillinga som dagleg…
Siste nytt om næringslivet

Boringa har starta

Jobben med å bore ut brønnen som skal bli eit Co2-lager for Northern Lights er igang. Karbonlageret ligg cirka 100 kilometer utanfor Øygarden, 2700 meter under havoverflata. Dei vert kopla til mottaksanlegget ved Ljøsneset med ein røyrleidning, skriv Vestnytt.

Kraftmangel og høge straumprisar gjer at den gamle tanken om bølgekraftverk blir trekt fram igjen. European Energy Forum har rekna ut at bølgjekraft kan levere 10 prosent av Europas elektriske kraftproduksjon innan 2050, skriv NRK. To selskap prøvde ulike løysingar for å utnytta bølgekraft i Øygarden midt på 1980-talet. Men begge anlegga havarerte. No blir det bygd eit nytt pilotanlegg utanfor Florø.

Greenstation sin ladestasjon på Straume får fram alle superlativ i elbilforeninga sin test. «Stasjonen har en rekke fremtidsrettede løsninger, blant annet skiltgjenkjenning som henviser bilene til riktig ladeplass, avhengig av type kontakt og effekt de kan motta», skriv foreninga på nettsida si.

Siste nytt om næringslivet

Boringa har starta

Jobben med å bore ut brønnen som skal bli eit Co2-lager for Northern Lights er igang. Karbonlageret ligg cirka 100 kilometer utanfor Øygarden, 2700 meter under havoverflata. Dei vert kopla til mottaksanlegget ved Ljøsneset med ein røyrleidning, skriv Vestnytt.

Meny