Nyheter
Siste nytt om næringslivet

Trigger, NAV, Live2Learn, Øygarden næringsutvikling KF og Vest Næringsråd har fått tilskot til eit inkluderingsprosjektet «Døropnar» i Øygarden. Bakgrunnen er at talet på langtidsarbeidslause stig og at talet på arbeidslaus ungdom er høgt. For å kartleggje erfaringar om temaet i bedriftene har vi laga denne undersøkinga. Veldig fint om du har to minutt til å svare på den. (Fristen er 16. april.)

Onsdag sender Arbeids- og sosialdepartementet direkte talkshow om inkludering etter koronakrisen. Der møter du blant andre statsminister Erna Solberg, som har fått overskriften «Se muligheter i folk!». Påmelding her!

I dag utlyser Vestland fylkeskommune tilskuddsmidler til bedriftsintern opplæring. Målgruppe er bedrifter rammet av koronatiltakene. Bedrifter kan motta inntil to millioner kroner i tilskudd til intern opplæring. I første runde lyser dei ut 20 millionar kroner. Søknadsfristen er innan 22. mai.

Siste nytt om næringslivet

Trigger, NAV, Live2Learn, Øygarden næringsutvikling KF og Vest Næringsråd har fått tilskot til eit inkluderingsprosjektet «Døropnar» i Øygarden. Bakgrunnen er at talet på langtidsarbeidslause stig og at talet på arbeidslaus ungdom er høgt. For å kartleggje erfaringar om temaet i bedriftene har vi laga denne undersøkinga. Veldig fint om du har to minutt til å svare på den. (Fristen er 16. april.)

Meny