Kven bør bli Årets Bedrift 2021?

«Årets Bedrift» skal bidra til å styrka og utvikla næringslivet i Øygarden kommune. Har du eit forslag til kven som fortjener prisen i 2021? Forslaget ditt sender du med grunngjeving…
Siste nytt om næringslivet

Regjeringa foreslår i statsbudsjettet å auka ramma til bygginga med 3,6 milliardar kroner. Dermed har Statens vegvesen fått det som dei ønska, til saman 23,1 milliardar kroner, og kan setja igang arbeidet. – Framlegget til statsbudsjett inneber at ein kan gå vidare i planlegginga av prosjektet og signera avtale med aktøren som har fått oppdraget med prosjektet, seier ordførar Tom Georg Indrevik.

I halvanna år har kommunen bidratt til at næringslivet i Øygarden har fått ekstraordinær hjelp. Sirianne Hellerud har vore tilsett i prosjektstilling i Vest Næringsråd for å ta seg av www.vekstportalen.no og servicetelefonen for næringslivet i koronakrisa. Kommunen forlenger ikkje prosjektet, og fredag blei det markert avslutta.

FOTO: Vigleik Brekke, Øygarden kommune
Siste nytt om næringslivet
Meny