Samarbeid om CO2-håndtering i Øygarden

edit today
CCB Energy Holding og Northern Lights JV går sammen om å tilrettelegge for etablering av en helhetlig CO2-verdikjede for lokal og regional industri i Øygarden. Det kan gjøre det enklere for bedrifter i område å bli kvitt CO2.

CCB Energy arbeider med å bygge en klimavennlig industripark i tilknytning til Northern Lights sitt CO2-mottaksanlegg i Energiparken i Øygarden kommune. De to selskapene har nå inngått en samarbeidsavtale for å tilrettelegge for etablering av infrastruktur for prosessering av CO2-leveranser.

Dette sikrer riktig kvalitet og form på lokalt avlevert CO2, og betyr altså at lokale bedrifter kan kvitte seg med CO2.

– Dette er av stor betydning både i et lokalt og nasjonalt perspektiv. Gjennom samarbeidet med Northern Lights, vil vi tilrettelegge for håndtering og levering av fanget CO2 der skipstransport ikke er aktuelt. Avtalen er et viktig utgangspunkt for aktører som ønsker å etablere utslippsfri industriproduksjon og fangst av CO2 lokalt i Energiparken, og for regionale industribedrifter som vil være avhengig av en tilrettelagt løsning for CO2-deponering, sier Ronny Haufe, administrerende direktør i CCB Energy.

Børre Jacobsen, administrerende direktør i Northern Lights, har store forventninger til samarbeidet.

– Northern Lights skal lagre CO2 fra industribedrifter i Norge og Europa. Vi håper også å kunne ta imot volumer fra regional industri og virksomheter som velger å etablere seg nært vårt mottaksanlegg i Øygarden, muligens også fra fangst av CO2 direkte fra luften. Det er en kostnadseffektiv og god løsning for alle parter.

– Det gleder meg at det settes fokus på å tilrettelegge for lokal etablering. Dette arbeidet tror jeg blir viktig for fremtidens industri i Øygarden kommune og i samsvar med Grøn Region Vestland sine målsetninger, sier ordfører Tom Georg Indrevik.

Les også

Meny