29 pitchet for Skjoldblad

edit today
Offshore vind-leverandører fikk vist frem sine løsninger i en-til-en-møter med nøkkelpersonell fra Skjoldblad: Iberdrola, TotalEnergies og Norsk Havvind.

– Vi ville møte leverandørindustrien i bergensregionen og Øygarden for å lære om den verdifulle erfaringen, ekspertisen og kapasiteten som finnes her, i tillegg til å bygge relasjoner, sier Kjetil Andersen fra Norsk Havvind.

Det er ikke enkelt å få møter med de virkelig store utbyggerne av offshore-vind, og derfor samarbeidet GCE Ocean Technology med Skjoldblad, Øygarden næringsutvikling og Vest Næringsråd om å invitere SMB-bedrifter inn for å vise seg frem. Møtet ble arrangert i Straume Teknologisenter midt i november.

Mer enn 29 selskapet fikk sjansen til å speed-date Skjoldblad-konsortiet. I panelet satt nøkkelpersonell fra alle konsortiets tre selskaper: Iberdrola, TotalEnergies og Norsk Havvind.

Konsortiet presenterte sine planer og strategier, og fortalte om hvilke muligheter som vil dukke opp for norske leverandører.

– Veldig bra gjennomføring og oppmøte. Vi er imponert og fornøyd. I tillegg oppfatter vi det slik at leverandørene satte pris på dagen og de gode samtalene, sier Andersen.

Den norske regjeringen har satt seg et mål om 30 GW offshore-vind-energi innen 2040.

– Gjennom å arrangere slike møter skapes forbindelser mellom aktører som forhåpentligvis kan bidra til at en solid norsk offshore-vind verdikjede som er konkurransedyktig i det internasjonale markedet, sier Kai Stoltz i GCE Ocean Technology.

Se bildene fra møtet: (Alle foto: Kjersti Boge Christensen, GCE Ocean Technology)

Les også

Meny