Årsmøte 2024

Bak frå venstre: Anja Tanita Moen Arefjord, Monica Gudmundsen, Trond Helge Nyegaard. Framme frå venstre: Øyvind A. Langedal, Gert Chr. Strindberg, Arild Bøthun og Marianne Furheim.

Framlegg til saker må leverast skriftleg til styret seinast tre veker før, altså 20. mars (jf. § 4 i vedtektene).

Tid: Torsdag 11. april, kl. 17-19

Stad: Auditoriet, Straume Teknologisenter

Her kan du laste ned og lese:

  1. Registrering av møtande medlemmer
  2. Val av møtefunksjonar; møteleiar – referent – underskrivarar av protokoll – teljekorps
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Årsrapport 2023
  5. Årsrekneskap 2023
  6. Vedtekter
  7. Kontingentsatsar
  8. Val
  9. Innkomne saker

Årsmøte 2024  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

keyboard_arrow_up