Vilkår og betingelser

Dette nettstedet inneholder materiell inklusiv tekst, fotografier, dokumenter og andre bilder og lyd som er beskyttet gjennom opphavsrett og/eller andre åndsverkrettigheter. Alle opphavsretter og andre åndsverkrettigheter i dette materialet er enten eid av Vest Næringsråd eller er lisensiert eller godkjent til næringsrådet av eieren(e) av disse rettighetene, slik at dette materialet kan brukes som en del av dette nettstedet.

Du kan:

  • gå inn på hvilken som helst del av nettsiden
  • skrive ut ett eksemplar av alle eller noen av sidene til personlig bruk

Du kan ikke:

  • kopiere (enten ved å skrive ut på papir, lagre på disk, laste ned eller på noen annen måte), distribuere (herunder distribuere kopier), kringkaste, endre eller klusse med på noen som helst måte, eller på annet vis bruke noe av stoffet på nettsiden på andre måter enn det som er beskrevet under ”Du kan” uten samtykke med Vest Næringsråd. Disse restriksjonene gjelder for hele eller deler av stoffet på nettsiden;
  • fjerne eventuelle merker om opphavsrett, varemerker eller andre meldinger om åndsverkrettigheter i originalmaterialet fra eventuelt materiale som er kopiert eller skrevet ut fra nettsiden;
  • lenke deg til denne nettsiden uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra oss.

Dersom du ønsker å få en hyperkopling eller annen lenke til dette nettstedet, ber vi deg ta kontakt med nettsideredaktøren og gi opplysninger om:

  • hvilke(n) nettadresse(r) (URL) til nettsiden(e) du ønsker å bruke for å lenke deg til dette nettstedet
  • hvilke(n) nettadresse(r) (URL) til nettsiden(e) på denne nettadressen du ønsker å lenke deg til

og vi vil vurdere din henvendelse. Det er opp til oss om vi ønsker å imøtekomme din henvendelse, og vi behøver ikke å gjøre det.

Endringer i vilkår og betingelser

Vest Næringsråd kan endre ovennevnte vilkår og betingelser samt ansvarsfrihet fra tid til annen. Når du er inne og ser på dette nettstedet, aksepterer du at du er bundet av gjeldende vilkår og betingelser og ansvarsfrihet, og derfor bør du sjekke disse hver gang du besøker siden.

Endringer i drift av nettstedet

Vest Næringsråd kan endre format og innhold på dette nettstedet fra tid til annen.

Vest Næringsråd kan stanse driften av dette nettstedet på grunn av support- eller vedlikeholdsarbeid, for å oppdatere innholdet eller av hvilken som helst annen grunn.

Vest Næringsråd forbeholder seg retten til å stanse tilgang til dette nettstedet når som helst og uten varsel.

Beskyttelse av personopplysninger

Personlige opplysninger som er gitt til Vest Næringsråd gjennom dette nettstedet vil bare bli brukt i henhold til våre regler for personvern. Les dette grundig før du går videre. Når du gir oss dine personlige opplysninger, tillater du at de blir brukt i henhold til våre regler for personvern

Fremgangsmåte ved klage

Dersom du har et spørsmål eller en klage vedrørende dette nettstedet, vennligst ta kontakt med nettsideredaktøren av www.vnr.no ved å sende en e-post til vnr@vnr.no

Jurisdiksjon

Disse vilkår og betingelser er regulert av og skal tolkes i henhold til norsk lov, og dersom det oppstår tvist om disse vilkår og betingelser eller dersom det oppstår tvist i tilknytning til nettstedet, enten dette skjer i eller utenfor kontrakt eller på annen måte, skal de norske domstolene ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon over slik tvist.

keyboard_arrow_up