Frokostmøte: Deling av arbeidskraft

På Øygardskonferansen 2023 mente Einar Drægebø at det finnes muligheter i lovverket for å dele kompetanse mellom firmaer. Dette frokostmøte følger opp, og belyser temaet ytterligere.

En måned mangler du både hender og hoder, den neste har du for mange. Prosjekter krever økt bemanning, men tør du ansette når du er usikker på hvordan fremtiden ser ut? Og rammebetingelsene for midlertidig ansettelse har ikke akkurat blitt enklere. I tillegg opplever noen dessverre brutale nedgangstider.

Flere næringer ser nå på løsninger for å dele, bytte og låne kompetanse og arbeidskraft mellom seg.
Trenger du å vite mer om dette, så er dette frokostseminaret noe for deg.

Vi belyser muligheter og utfordringer knyttet til deling av kompetanse og arbeidskraft mellom firmaer. Hvilke arbeidsrettslige muligheter og grenser ser advokatene?
Og hva med ansvar? Vi ser på det juridiske ansvaret og hvordan du skal forholde seg til forsikringer.

Videre håper vi å inspirere til å gripe muligheter som ligger i samhandling og overføring av kunnskap på tvers, der kan det ligge et stort potensial for utvikling.

Tid: Onsdag 14. februar, 08:30 – 10:00 (frokost fra kl. 08:00)
Sted: Vestlandsalen i Vestlandshuset

Arrangører: Harris og Söderberg & Partners

08:00 Frokost og registrering

08:30 Velkommen.

  • Innlending og bakgrunn for seminaret. Arbeidsrettslige muligheter og grenser. Av advokat/partner Einar Drægebø, Harris Advokatfirma.
  • Handlingsrom og arbeidsgiveransvar med «juridiske briller». Av senioradvokat Birgitte Halvorsen Knudtzon, Harris Advokatfirma.
  • Forsikring, fortrinnsvis personal- og ansvarsforsikring. Söderberg & Partners har gjort omfattende undersøkelse blant forsikringsselskapene og deler innsikt. Av senior forsikringsmegler i Söderberg & Partners Janne Bernes.
  • Spørsmål fra salen.

10:00 Slutt

Påmelding via dette skjemaet!

keyboard_arrow_up