Frukostmøte med Sotra Link

Aldri før har Statens vegvesen inngått ein større kontrakt enn den som er gjort med Sotra Link. På dette møtet kjem begge for å informera, og Sotra Link for å knytta til seg lokale underleverandørar.
På grunn av stor interesse blir møtet arrangert på ODEON Kino Sotra
Kari-Anne Landro, Vest Næringsråd, Lene Sælen Rivenes, Statens vegvesen, og Christopher M. Bjerke, Sotra Link.

Totalramma for prosjektet er 23,1 milliardar 2022-kroner, og Sotra Link har forplikta seg til å finansiera, prosjektera, bygga, drifta og vedlikehalde veganlegget i 25 år etter trafikkopning i 2027.

– Vi vil gjerne koblast opp til det lokale næringslivet. På møtet vil vi fortelja kva vi treng og kven ein bør snakke med, seier Christopher M. Bjerke i Sotra Link.

Det blir også mogleg å booke ein-til-ein-møter med Sotra Link i vekene etter møtet der det er relevant.

Tid: Torsdag 23. februar 08.00-10.30
Stad: ODEON Kino Sotra, sal 1

Møtet blir arrangert av Vest Næringsråd i samarbeid med Statens vegvesen og Sotra Link.

Meny