Miljønettverket Øygardmot

Øygardmot vi gleden av å invitere til nytt møte om miljøsamarbeid for industribedrifter i Øygarden. Målet er å utvikle et nettverk der bedrifter samarbeider rundt miljø og bærekraft for en grønnere framtid.  

Med fokus på å inspirere, informere, dele erfaringer og samhandle, byr vi også denne gang på et mangfoldig og relevant program.

Tid: Torsdag 18. april kl. 08.15 – 11.30

Sted: Sotra Gruppen, Gamle Vindenesvegen 11

Arrangeres av miljøgruppens styringsgruppe: Elisabeth Vethe, Tanja Svellingen, Cecilie Sælen og Anita Vindenes, i samarbeid med Øygarden næringsutvikling og Vest Næringsråd.

Kl. 08.15 – Dørene åpnes

Kl. 08.30 – Programstart

  • La deg inspirere av Kenneth Bruvik!  Kenneth Bruvik har gjennom mange år vist et uvanlig stort engasjement for miljø og ungdom på en flott måte. Her har vi alle et ansvar, men Kenneth har på en særlig måte satt dette temaet på dagsorden.  Han er blant annet initiativtaker i prosjektet «Rein Hardangerfjord» og ungdomsprosjektet TAM /Trygghet, Ansvar og Mestring), er programleder i NRK-serien «Plasthavet» og instruktør i Norges Jeger og Fiskerforbund Hordaland.  Kenneth fikk tildelt Kongens fortjenestemedalje i 2023 – fullt fortjent sa ordfører Tom-Georg Indrevik på vegne av hele Øygarden!!

 

  • ØyVAR kan hjelpe din bedrift til bedre kildesortering  «ØyVAR er den fremste næringsmiddel- og miljøbedrifta i Øygarden kommune», kan vi lese på hjemmesiden deres.  Dette betyr blant annet at de har god og nyttig innsikt i regler om kildesortering – både nye som kom i 2023 og flere som kommer fremover. Lovendringene er et virkemiddel for å nå de felles målene om at vi innen 2035 skal materialgjenvinne 65% – både av husholdningsavfall men også fra næringslivet.  I praksis påvirker de nye reglene de aller fleste bedrifter, og ØyVAR er klar til å hjelpe!   

 

  • Deling av gode eksempler  Et av de viktigste formålene med dette miljønettverket er deling av erfaring mellom bedriftene.  Denne gang skal vi få høre om da materialer fra et gammelt revet bygg ble til nytt kubbegulv, om at en container-stor fraksjon egentlig tenkt levert som oljeholdig avfall ble materialgjenvunnet med 88% og kostnaden redusert til 25%, og om nytt initiativ Green Day der man jakter på grønne dager uten avvik innen kildesortering. 

 

  • Gruppearbeid og presentasjon av case Å sette bærekraft og miljø høyt på agendaen for virksomheter er ikke bare bra for jordkloden, det er også god økonomi.  Gode case fra egne bedrifter deles i gruppene, og gruppene velger tilslutt ut et case som presenteres.

 

  • Samkjøring med NaboGo – hva har vi lært siden sist?  Samkjøring er det opplagte valget om man vil oppnå markante og målbare CO2-reduksjoner.  Med NaboGo blir det også enklere å komme seg på jobb samtidig som det er god økonomi å ta med seg flere i bilen, og for oss i Øygarden vil det bidra til redusert trafikk og mindre kø.  Dette fikk vi høre om på forrige nettverksmøte.  Men å tilegne seg informasjon er i seg selv ikke læring.  Læring betyr at noe endres – så, har vi klart å endre oss siden sist? 

Kl. 11.30: Slutt

Påmelding via skjema nederst på denne siden!

keyboard_arrow_up