Boringa har starta

edit today

Jobben med å bore ut brønnen som skal bli eit Co2-lager for Northern Lights er igang. Karbonlageret ligg cirka 100 kilometer utanfor Øygarden, 2700 meter under havoverflata. Dei vert kopla til mottaksanlegget ved Ljøsneset med ein røyrleidning, skriv Vestnytt.

Les også

Meny