– Eit solid steg vidare

edit today

Sotrasambandet har overlevert føringsvegen for høgspentanlegget mellom Breivik og Litlesotra til Statnett. Det betyr at arbeidet med å rive høgspentlinja over fjorden, der brua skal byggjast, blir sett igang. Ni høgspentmaster skal rivast. Den største er over 80 meter høg og skal sprengjast på midten. – Når arbeidet nå med føringsvegen har blitt overlevert til Statnett har prosjektet tatt et solid steg vidare mot bygging av nytt Sotrasamband, seier prosjektleiar i Statens vegvesen Arve Tjønn Rinde.

Les også

Meny