Halverer høyhuset

edit today

Planen var et 13 etasjers bygg, men nå er høyden redusert til sju etasjer, skriver Vestnytt. Sartor Holding og Nordr Eiendom, som eier hver sin halvdel i Regionens Hus AS, mener det ikke er betalingsvilje hos aktører til et høyhus. Dermed blir høyden redusert.

Les også

Meny