Kraftmangelen var avgjerande

edit today

Ifølge Bergens Tidende var det uvisse rundt kraftsituasjonen som var utslagsgjevande for at ingen av dei tolv kandidatane, inkludert Øygarden, nådde opp i kampen om å få batterifabrikk. Vest Næringsråd stiller seg bak når avisa meiner dette må få alarmklokkene til å ringje i Vestland fylke. Fylket som produserer klart mest straum i landet taper altså i kampen om kraftbasert industri.

Les også

Meny