Kva hindrar inkludering?

edit today

Trigger, NAV, Live2Learn, Øygarden næringsutvikling KF og Vest Næringsråd har fått tilskot til eit inkluderingsprosjektet «Døropnar» i Øygarden. Bakgrunnen er at talet på langtidsarbeidslause stig og at talet på arbeidslaus ungdom er høgt. For å kartleggje erfaringar om temaet i bedriftene har vi laga denne undersøkinga. Veldig fint om du har to minutt til å svare på den. (Fristen er 16. april.)

Les også

Meny