Mangler du fagbrev? Søk voksenopplæring nå

edit today

− Jeg tror ikke folk er klar over at dette er et gratis tilbud. Det innebærer at all undervisning, bøker og oppmelding til eksamen blir betalt av fylket, sier Kari Marøy Pedersen, koordinator ved voksenopplæring, Sotra Videregåande Skule.

Undervisningen i de fleste fagene er på kveldstid på Bildøy en til to kvelder i uken, mens dagsundervisningen er på avdeling Sund.

− Søkere med voksenrett vil bli prioritert ved opptak. Voksenrett har den som har fylt 25 år, og som ikke har brukt sin rett til videregående opplæring. De som søker bør ha to til tre års praksis i faget de søker, siden undervisningen bygger på en del erfaring, forklarer Pedersen.

SOTRA VGS: F.v: Assisterende rektor Torstein Telle, rektor Magnhild Hakestad og koordinator for Vo Sotra VGS, Kari Marøy Pedersen.

SOTRA VGS: F.v: Assisterende rektor Torstein Telle, rektor Magnhild Hakestad og koordinator for Vo Sotra VGS, Kari Marøy Pedersen.

Få raskere jobb med fagbrev

− Mange har lang erfaring i arbeidslivet, men mangler fagbrev. Hvis man er blitt arbeidsledig får man ofte raskere jobb dersom man har fagbrev, sier Pedersen.

Hun vil oppfordre alle søkere til å sende med all dokumentasjon på praksiserfaring i søknaden.

− Jeg har opplevd at søkere med 20-års erfaring ikke har dokumentert dette i søknaden. Vi er ikke synske, all dokumentasjon må med, oppfordrer Pedersen.

Selv om voksenopplæringen ikke har noen søknadsfrist, er det likevel lurt å søke så snart som mulig.

− Da kan vi få en oversikt om det er grunnlag for å starte en klasse. Ved å søke raskt vil også søkeren få tidlig tilbakemelding, påpeker hun.

Dette tilbyr Sotra VGS voksenopplæring

Opplæringstilbud som starter høsten 2016:

  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Helsearbeiderfaget*
  • Salgsfaget*
  • Renholdsoperatørfaget
  • Logistikkfaget
  • Akvakultur
  • Sjømatproduksjon
  • Studiespesialisering*

*Helsearbeiderfaget, salgsfaget og studiespesialisering er på avdeling Sund.

Klikk her for å søke eller lese mer om voksenopplæringen på Sotra Videregåande Skule

Les også

Meny