Øving på Sture og Kollsnes

edit today

Frå onsdag til torsdag morgon har Heimevernet øving på Kollsnes. Dei vil vera synlege utafor anlegget, og i terrenget rundt. Samtidig skal Gassco og politiet gjennomføra fullskala øving som vil pågå i fleire dagar. Torsdag 16. mars vil den vera synleg for andre, då naudetatar blir mobilisert og ein vil kunna høyra alarmar frå anlegget. Øvinga foregår i hovudsak på Kollsnes, men det kan også gå alarmar på Sture.

Les også

Meny