Planlegg 130 nye bustader

edit today

Sør for Skogsskiftet planlegg B Telle Eigedom blokker med 80 leiligheiter. I tillegg er planen å reise 50 mindre, to- eller firmannsbustader i området, skriv Vestnytt.

Les også

Meny