Sikra storkontrakt for Sotrasambandet

edit today

TH Bhas Bygg AS på Rong er tildelt støykontrakt i samband med bygging av ny riksveg 555 Sotrasambandet til ein verdi av over 100 millionar kroner. Dei vil dermed få i oppdrag å støysikre veldig mange av 300 bustader langs den nye traseen. Dette vil vera med og sikre dei rundt 40 arbeidsplassane i bedrifta i mange år framover.

Les også

Meny