Vil ha flere kvinner i styrene

edit today

Næringsminister Jan Christian Vestre har varslet at regjeringen vil sende et forslag om kvotering i norske selskaper ut på høring før jul. – Knapt 20 prosent av styremedlemmer i private selskaper er kvinner og syv av ti aksjeselskap har kun menn i styret. Vi trenger derfor en likestilingsdugnad i næringslivet for å gjøre det mer mangfoldig og bedre, mener han.

Les også

Meny