STATOIL STURE & KOLLSNES: Kjersti Nordøy (kommunikasjonsleder) og Emil Clementsen (leder teknisk Statoil Sture & Kollsnes) kommer på Marstreffet torsdag 15. mars.

− Endringsvilje blir stadig viktigere

edit today

Marstreffet torsdag 15. mars vil Clemetsen og Nordøy si noe om behovene til Statoil fremover.

− Presentasjonen «Fremtiden er her allerede – er folkene rustet?» handler om vi trenger folk som liker å gjøre jobben sin, men som også vil forbedre seg. Jeg tror vi må dyrke mer av vilje og evne fremover. Kunnskap er selvsagt viktig, men jeg tror det å vise endringsvilje blir enda viktigere fremover, sier Emil Clementsen, teknisk leder på Statoil Sture & Kollsnes.

Næringen trenger kreative og nyskapende hoder som vil noe, og som kan bidra med nye tanker og fornying.

− Mye går på deg selv, du kan bli det du vil. Det høres ut som en klisjé, men det er sant. Gi beskjed om at du har ambisjoner, så kan jobben løfte deg opp slik at du når målene dine, råder Kjersti Nordøy, som er kommunikasjonsleder på Statoil Sture & Kollsnes.

Fortsatt behov for nyutdannede

Clemetsen og Nordøy er bekymret for at flere ungdommer velger bort ingeniørutdannelsen. Nesten halvparten av Norges verdiskapning foregår i petroleumssektoren. Dette er en trend som vil holde seg i mange år fremover, ifølge NTNU.

Siden 2014 har antall søkere til oljerelaterte studier sunket med 82 prosent, ifølge NRK.

− Olje- og gassnæringen har fått et dårlig rykte. Ungdommer tror at det ikke er behov og vil derfor ikke utdanne seg innen fagene, sier Clementsen.

Det vil fortsatt vil være behov for at ungdom utdanner seg i retning energibransjen, fordi det vil være økt etterspørsel av olje- og gass i lang tid fremover.

− Dersom vi skal ha et sunt arbeidsmarked, små vi hele tiden ha påfyll av nyutdannede og unge hoder med ny kompetanse. Vi vet også at det er mange som nærmer seg pensjonistalder i selskapet, og disse skal erstattes. Erfaringsmessig vil dette si at det rekrutteres fra landanleggene og vi må fylle på, forteller Nordøy.

LES OGSÅ:  Du trenger ikke rammeavtale for å være leverandør for Statoil

Flere lærlinger i Statoil

I 2018 økte Statoil lærlinginntaket fra 140 til 160.

− Cirka en tredjedel av disse vil jobbe i offshore, sier Nordøy.

Det er omtrent 300 lærlinger til enhver tid i Statoil-systemet. Av disse er omtrent 40 prosent kvinner.

­−  I 2017 ansatte Statoil 122 tidligere lærlinger i fast jobb, forteller Nordøy.

Mange spennende jobber

− Hvis ingen utdanner seg innen disse fagene fremover, vil det føre til et stort gap i kompetansen. Vi trenger de flinke hodene, sier Nordøy.

− Det er synd at mange unge velger bort oljerelaterte studier, for det er fortsatt et stort behov. Det er så mange forskjellige og spennende jobber man kan ha innen oljebransjen, påpeker Clemetsen.

Han har jobbet på Statoil Sture & Kollsnes i 18 år, hvor han blant annet har jobbet som:

  • Lærling
  • D&V tekniker/fagarbeider
  • Vedlikeholdsingeniør
  • Leder Elektro
  • HR leder
  • Teknisk Sjef

Nordøy har jobbet på Statoil Sture & Kollsnes i 21 år, hvor hun har hatt minst 10 forskjellige roller før hun ble kommunikasjonsleder.

− Jeg har jobbet innen administrative tjenester, facility, HMS, drift, revisjonsstans, kommunikasjon og jobbet mye med events. Veien blir til mens du går, forteller hun.

Meld deg på Marstreffet her!

Les også

Meny