Advarer mot unnasluntring

edit today

Mens Statoil kutter kostnader øker etterslepet på forebyggende vedlikehold. Utfordringene står i kø, mener gründeren i Lie Overflate. Tirsdag inviterer han næringen til seminar for å snakke om fremtiden.

Ifølge Petroleumstilsynet har norske produksjonsinnretninger rundt 100.000 timer etterslep på forebyggende vedlikehold, altså arbeid som operatøren sier burde vært utført, men som ikke er det. Dette tallet har økt betraktelig siden 2011, skriver Offshore.no i dag.

Dyrt å ta igjen

Nettavisen har gjennom flere artikler satt søkelyset på at etterslep på vedlikehold kan bli dyrt å ta igjen.

Gründer og markedssjef Torbjørn Lie i Lie Overflate mener at utfordringene står i kø for næringen og inviterer til seminaret «Lønnsomt vedlikehold i offshorebransjen» kommende tirsdag.

Responsen er så stor at bedriften har måttet booke et større lokale for å få plass til alle påmeldte. Seminaret er gratis og åpent for alle, og vil finne sted i Forum K2 på CCB, hvor det fortsatt er mange ledige plasser.

Meld deg på her

– Statoil vil kutte, standardisere og forenkle. Det stiller krav til leverandørindustrien, som igjen stiller krav til oss i enden av leverandørrekken. Det forventes at vi skal produsere den samme kvaliteten til redusert pris, sier Lie.

Økte krav

Han påpeker at det de siste tre årene har vært svært mange endringer og justeringer i dokumentasjonskravene. En annen utfordring er økt trykk og temperatur i subseareservoarene, som påvirker kravene til malingssystemer, tørketid, kostnader og leveringstid for overflatebehandlede produkter.

– En av utfordringene er at de mange nyansettelsene i bransjen har ført til lavere praktisk kunnskap om for eksempel overflatebehandling og den kompliserte teknologien som ligger bak. Manglende erfaring hos dem som skal utøve kuttene er også en utfordring. Vi ønsker å informere og sette fokus på hva vi skal gjøre for å møte fremtiden og hvilke grep som må tas, sier Lie til vnr.no, som ønsker å være i forkant av nedskjæringene.

Utveksling av erfaringer og samarbeid på tvers av selskapene er en potensiell måte å få frem felles kultur og holdninger. Lie håper at seminaret vil bidra til økt samhandling.

Frykter en smell

– Vi registrerer at det outsorces og nedbemannes hos de store oljeselskapene, og ser rundt oss at det skjer en nedbemanning i industrien. Hvilken betydning dette får for oss er uvisst. Foreløpig opplever vi stor aktivitet og omsetningen har økt med 30 prosent hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor, sier Lie.

Les også

Meny