Arbeidsmarkedet blir mer fleksibelt

edit today

Hvilken betydning får det for denne regionen at arbeidstakere kan kreve å få jobbe til de er 72 år? Det får du vite på fagseminar neste uke.

Meld deg på fagseminaret her!

Arbeidsmiljøloven har gjennomgått den mest omfattende revisjonen siden loven trådte i kraft i 2005, og fra 1. juli 2015 ble det innført en rekke nye regler. I stor grad er reglene i «favør» av arbeidsgiver.

– Vi har fått endringer av lovverket som gir arbeidsgiver større fleksibilitet til å styre arbeidstiden og ansette folk på prosjekt eller tidsbestemte avtaler, noe som kan føre til færre faste jobber og flere midlertidige. På den annen side vil «oppmykningen» i arbeidsmiljøloven gjøre det lettere for folk å få innpass i arbeidslivet, oppsummerer Jostein Sundvor, partner i Kluge Advokatfirma og en av foredragsholderne.

Gratis og for alle

De fleste er godt kjent med prinsippene i Arbeidsmiljøloven, men hva innebærer endringene for næringslivet? Hva må arbeidsgiver være oppmerksom på og hvordan kan dette gi økt fleksibilitet for virksomheten? Hvordan har markedet tatt i bruk de nye reglene?

Frokostseminaret 17. november er gratis og åpent for alle, og arrangeres av Kluge Advokatfirma og Vest Næringsråd på SF Kino Sotra. Her vil du få vite hvilke erfaringer man har gjort seg det første halvåret etter at loven trådte i kraft – og hvordan endringene vil påvirke din arbeidshverdag.

Mer fleksibelt

– De største endringene er at man i større grad har åpnet opp for prosjektansettelser og tidsbegrensede avtaler, samt at man har utvidet pensjonsalderen slik at man kan kreve å stå lenger i jobb enn før. Mange ønsker det, men det kan også skape utfordringer for bedriftene, sier Sundvor.

– Eldrebølgen og økt levealder gjør at politikerne må ta grep for å redusere pensjonskostnadene og dette er ett av grepene. Dersom flere står i jobb lenger, vil det for noen også bli færre år med pensjonsutbetaling. Slik er det bare, sier Sundvor.

Lettere vei inn i arbeidslivet

Kort oppsummert kan arbeidsgivere unngå fast ansettelse i større grad enn tidligere. I tillegg har arbeidsgiver fått utvidet sin rett til å beregne arbeidstiden, og kan pålegge arbeidstaker mer overtid til andre tidspunkter.

Fordelen for arbeidsgiver er større fleksibilitet til å tilpasse arbeidet til varierende behov. Gevinsten for arbeidstaker kan være en lettere vei inn i arbeidslivet. En mer fleksibel arbeidsplass kan også være en tryggere arbeidsplass.

 

Les også

Meny