Frist for å søke Stormfondet

Siden 2004 har Vest Næringsråd forvaltet gavemidler til regional næringsutvikling gitt av Sparebanken Vest. Til sammen i løpet av disse årene har fondet støttet 96 bedrifter og prosjekter.

Hvem kan søke?

Bedrifter lokalisert i Øygarden, eller bedrifter som har prosjekter med utspring i regionen kan søke.

Det grønne skiftet har startet i Øygarden, og ved bedømmelse av prosjektene vil det bli lagt vekt på at prosjektene bidrar til grønn omstilling på Vestlandet.

Midler og priser

Den – eller de – beste søknadene får laget en profesjonell film (ca. 2 min.) med en verdi på inntil 50 000 kroner . Videoene blir vist frem for første gang under Øygardskonferansen i november. Filmene kan brukes kommersielt og til å løfte bedriften/prosjektet videre.

Størrelsen på tildelte midler utover film-vinnerne blir vurdert av juryen.

Det blir en høytidelig markering av alle som mottar fondsmidler.

Juryen består av styret i Vest Næringsråd og Sparebanken Vest.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er søndag 18. september. Tildelingen skjer på Øygardskonferansen, fredag 11. november.

  • 1. Om prosjektet

  • Organisasjonsnummer må i utgangspunktet fylles ut ved alle søknader, men det finnes unntak og da må dette begrunnes.
  • 2. Begrunnelse

  • 3. Kontaktinformasjon  • Hidden

    4. Last opp din søknad og andre vedlegg

  • Max. file size: 50 MB.

  • Max. file size: 50 MB.

keyboard_arrow_up