Frist for å søke Stormfondet

Vest Næringsråd forvalter gavemidler fra Sparebanken Vest til regional næringsutvikling.

Hvem kan søke?

Alle Vest Næringsråds medlemsbedrifter som er lokalisert i Øygarden, som har prosjekter med utspring i regionen.

Det grønne skiftet har startet i Øygarden, og ved bedømmelse av prosjektene vil det bli lagt vekt på nyskapende, bærekraftige aktiviteter.

Midler og priser

Den – eller de – beste søknadene får laget en profesjonell film (ca. 2 min.) med en verdi på inntil 50 000 kroner . Videoene blir vist frem for første gang under Øygardskonferansen i november. Filmene kan brukes kommersielt og til å løfte bedriften/prosjektet videre.

Størrelsen på tildelte midler utover film-vinnerne blir vurdert av juryen.

Det blir en høytidelig markering av alle som mottar fondsmidler.

Juryen består av styret i Vest Næringsråd og Sparebanken Vest.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er onsdag 15. september. Tildelingen skjer på Øygardenkonferansen, fredag 12. november.

Meny