Marstreffet – robotisering

Er det sant at robotar stel arbeidsplassane våre?

Den teknologiske utviklingen raser videre, og vi er nødt til å følge med for å henge med. Stikkorda for Marstreffet i Vest Næringsråd er:

  • Robotisering
  • Automatisering
  • Digitalisering

Noreg ligg lågt nede på automasjonsgraden samanlikna med internasjonal industri. Nabolanda våre har fem gongar så høg robot-tetthet. Kvifor? Framover er det venta at norske bedrifter vil investera i robotar og klatre på lista.

Samtidig kjem ny teknologi innan IoT, 3D printing, 5G og kunstig intelligens, som også vil påvirke næringslivet i stor grad.

Mot slutten av treffet flyttar vi oss til Energimessa, der skuleelevar i Øygarden stiller ut sine bærekraftige løysingar for framtida.

Tid: Torsdag 23. mars 08.30-11.00
Stad: ODEON Kino Sotra

08.30: Frukost og mingling

09.00:

  • Generativ AI gjer at vi står midt i eit teknologisk taktskifte. Men kva er eigentleg dette, og kva moglegheiter gir det for å forbedre prosesser? Og ikkje minst, kva kan vi forvente framover? Dagleg leiar Christoffer Pettersen og konsulent Eivind Rebnord i Avo Consulting
  • Robotjournalistikk. Robotar har begynt å skrive saker i lokalavisa. Korleis er det mogleg? Kva fordelar gir det, og kva er utfordringane? Ansvarleg redaktør i Vestnytt og Askøyværingen, Marit Kalgraf
  • Juridiske konsekvensar av robotisering. Harald Alfsen, Stiegler Advokatfirma
  • Verdens mest avanserte sveiserobot. For tre år sidan investerte Fabtech i roboten som jobbar fire-fem gongar raskare enn menneske. Den treng ikkje pause, og gjer arbeidet med høg kvalitet. Alltid. Kva har roboten ført til for bedrifta? Adm. Direktør Gert Chr. Strindberg i Fabtech
  • Unge forskarar Sotra – studietur til Cern og Iter. Stian Vik, Tim Martin Bårdsen, Simen Skår og Christopher Strandheim

10.50: Energimessa – prisutdeling

keyboard_arrow_up