Miljøsamarbeid mellom bedrifter

Målet er etablere et nettverk der bedrifter samarbeider rundt miljø og bærekraft for en grønnere framtid.

Tid: Onsdag 25. oktober kl. 09:00 – 11:30

Stad: CCB

Arrangørar: Miljøgruppens styringsgruppe, Øygarden næringsutvikling KF og Vest Næringsråd.

08:45 Mingling og kaffe

09:00

  • Velkommen og presentasjon av alle deltakere
  • Gjenbruk av paller
  • Dobbelt vesentlighetsanalyse ved Cecilie Koch Hatlebrekke, partner og advokat i Deloitte

Det er forventet at nye regler for rapportering om bærekraftsarbeidet i norske virksomheter trer i kraft neste år (CSRD). Cecilie Koch Hatlebrekke vil gi oss en innføring i arbeidet virksomhetene må legge til grunn for sin rapportering, såkalt dobbelt vesentlighetsanalyse. Analysen har paralleller til en risikoanalyse som brukes til å kartlegge HMS-risikoer, men med en twist som også dekker muligheter. For virksomheter som blir berørt av de nye reglene er det å anbefale å starte dette arbeidet så tidlig som mulig.

  • Miljøregnskap – hvordan kan dette gjøres?
  • Status gruppearbeid / Lesson learned – erfaringer fra medlemmer

11:15 Oppsummering og avslutning

Påmelding gjør du epost til: anita@sotragruppen.no

keyboard_arrow_up