Havørn i Telavåg.

Askøysamarbeid om fugletitting

edit today

Kysteventyret sto i fokus da rundt 50 representanter fra reiselivet i Hordaland møttes denne uken. Havørnsafari i Telavåg var blant aktivitetene som sto på programmet for Møteplass Reiseliv Hordaland 2012. Les også: Reiselivsbransjen oppdager Kysteventyret Bransjen etterlyser en mer profesjonalisert virksomhet hos enkeltaktørene. – Vi fikk max ut av denne konferansen, god eksponering og konstruktive tilbakemeldinger og forslag som vi kan jobbe videre med, deriblant tematurer rettet mot det britiske turistmarkedet i samarbeid med Askøy, sier prosjektleder Line Steinsland Mosnes i Kystventyret til vnr.no. Fugletitting er utbredt i Storbritannia, og både Øygarden og Askøy har et rikt fugleliv å by på. Steinsland Mosnes forteller at flere krefter jobber med å få «Englandsbåten» tilbake til Bergen, og at dette er en forutsetning for å lykkes med et slikt turistprosjekt.

Samarbeid, samarbeid, samarbeid

Regjeringen ønsker å samle destinasjonsselskapene under noen få landsdelsselskaper, og opprette flere intencivordninger. Det betyr ikke at en vil redusere antall steder å satse på, sa Statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet Halvard Ingebrigtsen (AP) da han presenterte Regjeringens nye reiselivsstrategi for deltakerne på Møteplass Reiseliv 2012. – Kystkultur og matkultur må utnyttes bedre i reiselivssammenheng, og vi må legge bedre til rette for bruk av natur og kultur i næringen. Vi vil ha mer innovasjon, flere pilotprosjekter, mer solide bedrifter og flere helårsarbeidsplasser – spesielt i distriktene, sa Ingebrigtsen. Norge vil aldri bli et masseturismeland – det er for dyrt her, sa Statssekretæren. – Vi må ha flere unike opplevelser av høy kvalitet for å tiltrekke oss turister med høy betalingsevne. Nøkkelen ligger i cruisenæringen og her har dere et godt utgangspunkt, la han til.

Applaus fra Kysteventyret

Reiselivsnæringen må gjennom en stor omorganisering de neste fem årene. Steinsland Mosnes lar seg ikke skremme av skjerpede krav fra Regjeringen. – Dette er god timing for Kysteventyret, siden vi ikke er ferdig organisert som destinasjonsselskap. Vi har skapt et godt grunnlag for å møte kravene og konkurransen, mener hun. I mai skal det legges frem en forretningsplan for styret i Gode Sirklar, for drift av et destinasjonsselskap. Planen er at Kysteventyret skal bli en bransjegruppe under VNR-paraplyen. Les også: Flere nettverk under VNR-paraplyen

Les også

Meny