Begeistret skepsis til by-planene

edit today

Seminaret er det femte i rekken av kystbyseminarer og ble arrangert av Fjell kommune, Liegruppen, Sartor Holding og Vest Næringsråd 26. november.

Byråden for byutvikling, klima og miljø i Bergen var opptatt av at Sotra Kystby sin suksess avhenger av Bergens suksess, og viste til at gapet mellom Oslo og Bergens vekst blir stadig større. Uten en sterk Bergensregion som helhet, hjelper det ikke med en by på Sotra, var budskapet hans. Høyrepolitikeren fra Bergen var likevel raus med rosen.

– Bergen ser endel til Fjell, og vi synes å se en forskjell i ambisjoner og vilje til å satse – og gjennomføringskraft, sammenlignet med de andre kommunene rundt Bergen. Hvis det er noe sted det er sannsynlig at det blir realisert en by, så er det her. Men by med stor B kan det aldri bli, sa han.

Passe ambisiøst og realistisk

– En visjon må være passe ambisiøs og realistisk. Hvem er konkurrentene? Den analysen må dere gjøre, sa han og fulgte opp med at Bergen kan bidra med sin historiske identitet, sitt universitets- og kunnskapsmiljø, kulturtilbud, internasjonale forbindelser, sitt store arbeidsmarked og verdensledende spisskompetanse – helt sentrale faktorer i et bybilde, påpekte han.

Warloe siterte forskeren Richard Florida, som mener at kulturen i en by må være preget av stor toleranse for at folk skal ønske å bosette seg der. Kan man få dette til i en liten by? Warloe uttrykte skepsis.

Mer enn «godt nok»

– Tettsteder som får ut det beste av humankapitalen er fremtiden, sa «byeksperten Erling Dokk Holm, førsteamanuensis og dekan ved Markedshøyskolen, til de rundt hundre deltakerne på seminaret. Han mener man er langt på vei i riktig retning i utviklingen av Sotra Kystby.

– Visjonen deres er utrolig bra! Det vanlige i Norge er at man gjør det man mener er «godt nok», og i Norge er «godt nok» veldig dårlig. Mange byutviklere tenker at det må være nok boliger, men glemmer funksjoner – det må være nok funksjoner som trekker folk til byen, sa Dokk Holm og viste til at en god balanse mellom næringsliv, offentlig tjenesteproduksjon og ulike boliger er veien å gå.

Enslige, ikke ensomme

Fylkesmann Lars Sponheim minnet om «by-konkurransen» fra de andre stedene rundt Bergen: Os, Kleppestø og Knarvik – og roset Fjell kommune for at man er kommet lenger i planarbeidet på få år enn han trodde var mulig.

Han oppfordret byutviklerne til å legge til rette for kompetanse og akademiske miljø i byen, og tenke kvalitet.

– Legg til rette for at de som lever enslige liv ikke må leve ensomme, men enkelt kan gå ut og treffe noen.

Eiendomssjef og daglig leder for Prosjekt Kystby i Liegruppen, Roy- Eddy Lie, presenterte hvordan man skal gjøre nettopp det i fase to av Sotra Kystby-utviklingen: Bildetangen.

Les også

Meny