NYETABLERT SELSKAP PÅ STRAUME: AAK Energy Services (som snart blir Bergen Group AAK), og Torgeir Nærø, administrerende direktør.

Bergen Group kjøper AAK Energy Services

edit today

I februar inngikk Bergen Group ASA og AAK Energy Services AS et strategisk samarbeid. Denne uken ble det kjent at Bergen Group kjøper AAK Energy Services.

− Gjennom samarbeidet disse månedene vi fått bekreftet at AAK Energy Services AS representerer et viktig tilskudd til vår eksisterende virksomhet, og vi ser allerede spennende synergier som vil åpne opp for nye markeder for begge parter. Ved å kjøpe selskapet nå vil vi raskt og effektivt få mest mulig ut av dette potensialet. Kjøpet vil således bidra til en ytterligere styrking av den positive utviklingen konsernet er inne i, sier Hans Petter Eikeland, konsernsjef i Bergen Group, i en pressemelding:

− Bergen Group har signalisert en målrettet vekststrategi, som i hovedsak tar utgangspunkt i selskapets eksisterende forretningsområder. Kjøpet av AAK Energy Services AS vil tilføre oss komplementær kapasitet og kompetanse samt en utvidet markedstilgang, utdyper han.

Torgeir Nærø, administrerende direktør i AAK Energy Services, gleder seg over å nå være en del av Bergen Group-konsernet.

− Vi tror at vi kan tilføre Bergen Group ytterligere kompetanse og kapasitet på det å være konkurransedyktig om krevende oppdrag både innenfor offshore, maritim service og skipsteknisk vedlikehold, sier Torgeir Nærø.

LES OGSÅ: Slik vil samarbeidet styrke Sotra Industrial Group

Flytter hovedkontoret til Straume

AAK Energy Services har rundt 60 ansatte og omsatte i fjor for 62 millioner kroner. De er eksperter på avansert tilkomstteknikk knyttet til vedlikeholds- og modifikasjonsarbeider, og tilfører Bergen Group en attraktiv spisskompetanse.

I forbindelse med oppkjøpet ble hovedkontoret og hovedlageret nylig flyttet fra Kokstad til Sotra. Bergen Group AAK er nå samlokalisert med Bergen Group Services fasiliteter i Smålonane på Straume. Selskapet vil i løpet av mai-måned endre navn til Bergen Group AAK.

− Næringslivet i regionen har fått et spennende tilskudd med ny spisskompetanse! AAK Energy Services (snart Bergen Group AAK) tilhører en spennende vekstnæring, som satser på vindkraft, sier Øyvind Risnes, konserndirektør for organisasjon og samfunnskontakt i Bergen Group ASA, til VNR.

Selskapet er eksperter på krevende tilkomst og arbeid i høyden på on- og offshore olje- og gassanlegg, i tillegg til vindparker, vei- og annen infrastruktur.

SATSER PÅ VINDKRAFT: Her ser du ansatte fra AAK Energy Services i arbeid på vindmølle-installasjon.

SATSER PÅ VINDKRAFT: Her ser du ansatte fra AAK Energy Services i arbeid på vindmølle-installasjon.

LES OGSÅ: Celsa Steel Service satser og vokser på Sotra

Har fått rammekontrakt med Siemens Wind Power AS

Samtidig som flytteprosessen akkurat er ferdig, skjer det spennende ting i Smålonane. Fredag 26. mai kom nemlig nyheten om at AAK Energy Services har blitt tildelt en 3-årig rammekontrakt med Siemens Wind Power AS, med en opsjon på årlig forlengelse.

Kontrakten omfatter i hovedsak levering av vedlikeholds- og servicetjenester på vindparker. Dette inkluderer blant annet elektro, mekanisk, sveis, NDT/inspeksjon innenfor både programmert og ad-hoc arbeid.

− AAK Energy Services AS har over lang tid arbeidet målrettet med å utnytte vår spisskompetanse inn mot nye markeder. De siste fem årene har et stort antall prosjekter inn mot vindkraft vært en del av denne satsingen. Rammekontrakten med Siemens Wind Power AS er en bekreftelse på at vi har fått et fotfeste innenfor et marked som er i sterk vekst, sier Torgeir Nærø, administrerende direktør i AAK Energy Services AS, i en pressemelding.

Les også

Meny