Foto: AAK Energy Services AS

Bergen Group og AAK Energy Services samarbeider

edit today

− Bergen Group har en klar vekstrategi som også inkluderer ulike former for strategisk samarbeid med selskaper der vi i felleskap kan bli mer konkurransedyktige. I den sammenheng vurderer vi AAK Energy Services som meget spennende, sier Hans Petter Eikeland, konsernsjef i Bergen Group ASA, i en pressemelding.

AAK Energy Services har hovedkontor på Kokstad og er eksperter på tilkomstteknikk knyttet til vedlikeholds- og modifikasjonsarbeider der det er krevende tilkomst.

− AAK Energy Services tilfører oss en attraktiv spisskompetanse innen tilkomst og arbeid i høyden, og vil være viktig for oss når vi konkurrerer om de mer krevende oppdragene knyttet til maritim service og skipsteknisk vedlikehold. I tillegg ønsker vi å øke fokus på prosjekter innenfor nye områder som for eksempel både onshore og offshore vindkraftverk. Her vil samarbeidet med AAK styrke vår posisjon i markedet, sier Eikeland.

Samarbeidet vil styrke Bergen Group og Sotra Industrial Group (SIG)

Bergen Group har over lang tid opparbeidet seg en unik kompetanse, som også vurderes som attraktiv på andre områder enn der selskapet opererer i dag.

Selskapet har hovedfokus på markedssegmentene Maritim Service, Forsvar og Energi & Industri. Den operative aktiviteten foregår ved selskapets hovedbase på Laksevåg i Bergen og Straume på Sotra.

− Samarbeidet med AAK Energy Services vil bidra til at vi står sterkere som selskap, og dette vil kunne styrke SIG på fremtidige prosjekt. All kompetansebygging opplever vi som positivt for regionen, sier konserndirektør for organisasjon og samfunnskontakt i Bergen Group ASA, Øyvind Risnes, til VNR.

Bergen Group Services har i tillegg en omfattende aktivitet ute på kunde-lokaliteter i Hordaland, samt egne reise team som dekker både norskekysten, offshoreinstallasjoner i Nordsjøen og internasjonale oppdrag.

− Dette er starten på en posisjonering. Vi tenker nye og større oppdrag. Å bli tyngre innenfor vindkraft er et strategisk satsingsområde for oss, sier Risnes.

− En mer robust markedsposisjon

AAK Energy Services AS ser frem til å innlede et strategisk samarbeid med Bergen Group.

− AAK Energy Services AS har tradisjonelt hatt sin hovedfokus inn mot offshorerelatert virksomhet. Dette har de siste årene vært et meget utfordrende marked med svak lønnsomhet for de fleste i bransjen.  Det siste året har vi imidlertid klart å posisjonere oss inn mot ulike landbaserte prosjekter, blant annet gjennom å bli tildelt tekniske og sikkerhetsmessig krevende oppdrag i forbindelse med vedlikehold av broer for Statens Vegvesen. Samarbeidet med Bergen Group vil kunne forsterke prosessen med å sikre AAK Energy Services et bredere kundetilgang og en mer robust markedsposisjon, sier Torgeir Nærø, adm. direktør i AAK Energy Services.

Aak Energy Services AS har per januar 2017 totalt 75 ansatte, mens Bergen Group ASA har rundt 140 ansatte.

Les også

Meny