- Jeg ønsker å ta i bruk hele området for å skape liv og røre. Jeg vil at Luftskipet skal være et lavterskel kunsttilbud for alle, sier Kristin Gilberg Bjærum. Foto: VNR.no

Blåser nytt liv i kulturnæringen

edit today

Det mobile og mye omstridte Luftskipet* har landet for godt, i hagen til Kristin Gilberg Bjærum. Nå er hun snart klar med den første kunstutstillingen. 1. oktober åpner hun dørene for publikum, og kunstnerne som stiller ut er godt kjent lokalt – Benedicte og Kyrre Grepp, Anita Rufus Pamer og Kristin Gilberg Bjærum selv.

– Regner ikke med å bli rik

Gilberg Bjærum er kunstner. Hun underviser barna på Haukeland Universitetssjukehus i kunst, i regi av Kreftforeningen. Hun var i flere år daglig leder for Galleri Haganes, som var tuftet på Roald Tellnes sin kunstsamling – en gave fra kunstneren til Fjell kommune**. I desember dukker selveste Roald Tellnes opp for å stille ut i Gilberg Bjærums Luftskip. – Jeg regner ikke med å bli så fryktelig rik på dette, men har stor tro på at jeg skal klare å skape lønnsom næringsvirksomhet her, sier hun til VNR.no. – Hvordan skal du tjene penger? – Kunstnerne betaler provisjon av sitt salg under utstillingene her. I tillegg betaler de litt for at jeg tar meg av markedsføringen. Kurs for barn blir en annen inntektskilde, jeg har mange på venteliste som ønsker å delta. Gilberg Bjærum vil også bygge opp et register som vil være tilgjengelig for bedrifter og andre som trenger kunst til for eksempel utsmykking eller gaver til kunder og ansatte. Her vil kunstnere kunne registrere seg, mot en provisjon ved salg. For å ha flere ben å stå på har Gilberg Bjærum knyttet til seg en dekoratør, en interiørkonsulent og en IT-konsulent, som hun vil leie ut til bedriftsmarkedet.

– Enklere å være gründer

På den 5 mål store tomten midt i Sotra Kystby ser Gilberg Bjærum for seg mange muligheter, fra kafe og konserter til utsalg av kortreiste matvarer og lokale produkter, samt lekeareal for barn. – Som privat næringsdrivende opplever jeg at det er lettere å få satt ideer ut i livet. Da jeg drev Galleri Haganes var det så mange som skulle ha et ord med i laget og alle beslutninger var svært tidkrevende, sier gründeren, som ser for seg at enkeltpersonforetaket blir omgjort til aksjeselskap på sikt.  

Fakta

  • *Luftskipet ble skapt gjennom et Gode Sirklar-prosjekt for å fremme kulturnæringen i regionen. Det viste seg å bli svært dyrt å flytte kulturarenaen mellom eierkommunene Fjell, Sund og Øygarden, og det ble derfor tatt en beslutning om å selge det. Det er knyttet en rekke vilkår til kjøpet, blant dem er et krav om universell utforming og at virksomheten skal fremme kystkulturen.
  • **Roald Tellnes Kunstsamling eies av en kommunal stiftelse. Galleri Haganes ble flyttet fra Haganes og inn i Sartor Storsenter i 2007, men ble besluttet lagt ned for noen år siden fordi effekten man hadde håpet på i besøkstall og inntekter uteble.

Les også

Meny