Butikk og politikk

edit today

– Eiendomsskatt er en økonomisk belastning som ikke tar hensyn til om bedriften går med underskudd. Slår urimelig ut i nedgangstider, og kan i noen tilfeller utgjøre selve «dødskysset» for en bedrift, frykter Kurt R. Andreassen.

Sotrabloggen er en næringsblogg for regionen vest for Bergen. Innleggene er personlige. Våre gjestebloggere får her mulighet til å fritt ytre seg om små og store temaer som de mener berører næringslivet. Denne gangen er det Kurt Rune Andreassen, administrerende direktør i CCB, som skriver.

Politikernes evige kamp om å få kommuneøkonomien i havn ender ofte opp med kompromisser og løftebrudd. Nå er det snart valg, og uansett hvem som til slutt får ansvar for å styre kommuneøkonomien vil de økonomiske realitetene være der og gi utfordringer for de lokale politikerne.

I en bedrift er det ofte slik at en avdeling går godt mens en annen sliter, og for bedriftens ledelse og styre vil en alltid innrette beslutningene mot den løsning som gir det beste resultatet samlet sett. Slik er det også i en kommune, men i et større og mer komplekst omfang.

Alle har fått med seg at nasjonen sliter med bakgrunn i en oljesmurt økonomi, og i kommunene her vest har petroleumsindustrien stor betydning for kommuneøkonomien. Arbeidsplasser er et nøkkelord, og forskjellen mellom en innbygger som bidrar til kommuneøkonomien og en innbygger som mister jobben og dermed trenger støtte fra kommunen er stor.

For CCB på Ågotnes har fallet i aktivitet vært brutalt og kommet i et tempo og et omfang ingen hadde forventet. Denne konjunkturnedgangen kommer i tillegg til at forsyningsaktiviteten skal flyttes fra Ågotnes til Mongstad innen utgangen av dette året. 120 av 240 arbeidsplasser forsvinner bare i vår bedrift i år, og du kan gange dette tallet med minst 3 hvis en tar med de øvrige bedriftene i området. Det eneste en bedrift kan gjøre er å tilpasse seg ved å effektivisere og redusere kostnadsnivået på alle områder, samt prøve å etablere nye verdiskapende aktiviteter som gir arbeidsplasser. I dagens marked er det vanskelig å få til det siste, og jeg vet at alle bedrifter prøver og er på kontinuerlig leting etter nye muligheter.

Mange spør meg hva kommunen kan bidra med. Svaret er gode og forutsigbare rammebetingelser. Og nå kommer jeg til poenget. Det eneste virkemidlet vi ikke trenger i disse svært dårlige og krevende tider er en økt skattebelastning gjennom en eiendomsskatt på «verk og bruk».

Eiendomsskatt for en bedrift er en økonomisk belastning som ikke tar hensyn til om bedriften går med overskudd eller underskudd, og slår dermed helt urimelig ut i nedgangstider, og kan i noen tilfeller utgjøre selve «dødskysset» for en bedrift som ikke lenger klarer å holde kontantstrømmen oppe.

Da hjelper det ikke «å ro til by`n» for å vise at vi er ekte striler, slik at av våre lokale partier har prioritert i valgkampen. Jeg tror ikke det er det som skal til for å verken fremme partiet eller kommunen.

Vi trenger politikere og partier som jobber for å sikre de arbeidsplassene vi har igjen og som bidrar til at kommunen effektiviserer og optimaliser sine tjenester, og da er ikke nye avgifter og ytterligere skattebelastning veien å gå. Utgiftene til sosiale utgifter og støtteordninger til arbeidsledige vil fort kunne overstige en eventuell skatteinngang på 10-11 mill kr i året dersom et kommunalt skattevedtak gjør at vi må kompensere med ytterligere kostnadskutt.

Jeg registrerer at vi deler bekymringen med bedrifter på Askøy som er i akkurat samme situasjon.

Ifølge forvaltningsmiljøene i Oslo er det en sur stemning globalt, og en frykt etter at det kinesiske aksjemarkedet falt med påfølgende devaluering. Oljenedturen mener mange også vil fortsette i lang tid fremover. Et fat nordsjøolje ble solgt for 46 dollar i uke 33 og det er altså laveste pris siden finanskrisen i 2008. Noen påstår sågar at prisen må ned i 30 dollar for å få ned produksjonen.

Det er krevende å formidle til en god medarbeider at de skal miste jobben, men det er enda mer krevende for den som mottar et slikt budskap. Der gjelder ikke bare den ene personen – hele familien blir som oftest rammet av at en arbeidsplass går tapt.

Mitt budskap er at lokalpolitikerne må utsette innføringen av en eventuell eiendomsskatt til tidene er bedre og bedriftene er i stand til å tåle belastningen.

Kurt R Andreassen, administrerende direktør i CCB

 

 

 

 

 

 

Les også

Meny