Byen lokker EY til Sotra

edit today

I fire år har han jobbet med å etablere Fana Sparebank på Sotra. Nå skal Rikard Ledang bidra til å bygge opp EY (kjent som Ernst & Young) sin nye «HUB» på Straume, som senior manager på FAAS. Mandag 4. mai åpner de på Sotra, vegg i vegg med Vest Næringsråd i Sartorgården.

– Allerede første uken har vi flere avtaler med bedrifter på Sotra som ønsker rådgivning i forbindelse med omstillingsprosesser. I slike situasjoner setter kunden pris på å ha en nøytral møteplass og det kan vi nå tilby på Sotra også, sier Ledang.

Tirsdag 5. mai arrangerer EY og Vest Næringsråd et fagseminar som omhandler økende krav til kostnadseffektivisering. Meld deg på her

Lokal tilstedeværelse

På kundelisten er det fra før mange Sotra-bedrifter. Den nye HUB-en gir bedriften en lokal tilstedeværelse, tettere på kundene. Det gir også medarbeidere som Torgeir Tjong fra Ågotnes, manager revisjon, en arbeidsplass på rett side av broen mellom kundemøtene.

EY, tidligere Ernst & Young, er Norges største og en ledende global aktør hovedsakelig innen revisjon, men også forretningsrådgivning, skatt og avgift og transaksjonsrådgivning.

– EY representerer en mulighet til å få utrettet mye i den enkelte virksomhet fordi vi tilbyr en stor bredde i rådgivningen, mener Ledang.

Gjennom FAAS (Financial Accounting Advisory Services) tilbyr selskapet tjenester på tvers av kompetanseområdene. Raskere regnskapsrapportering, prosessforbedring, LEAN og midlertidig bemanning av nødvendig cotroller/økonomi-funksjoner ute i bedriftene. FAAS har vist seg å være et etterspurt tilbud med 50% økning siste året, forteller senior manager Ina K. Rosenberg, som leder for FAAS-satsingen i vest.

I tråd med trendene

– Sotra er det mest spennende vekstområdet i Bergensregionen, fordi det som skjer her er i tråd med trendene i resten av verden, sier partner Eirik Moe i EY til vnr.no og grunngir det med tilflyttingen, urbaniseringen, internasjonalisering av næringslivet og etablering av kompetanse-arbeidsplasser.

Han peker på at entreprenørene blir stadig yngre, med en høyere andel kvinner. Veksten skjer i byene og nye byer vokser frem. Tidligere flyttet folk dit det var arbeid, nå etableres arbeidsplasser der hvor kompetansen finnes.

– Vi tror på knoppskyting og entreprenørskap i denne regionen i fremtiden, og det er allerede en kultur for gründerskap, som vi er veldig opptatt av. Vi vil bli et kompetansehus og ta del i det unike kompetansemiljøet som er i ferd med å vokse frem her, sier Moe.

Fra før har EY HUB-er i Måløy, Førde, Bergen og Haugesund. Totalt har EY Vest 180 ansatte.

Les også

Meny