Slik kan Straume bli. Begge illustrasjonene er laget av: MIR AS.

Byutvikling på Straume – historisk vedtak i dag

edit today

– Dagens vedtak vil være historiske, og definere hele Fjell kommunes fremtid, sier rådmann Steinar Nesse i Fjell kommune til vnr.no. Fjell formannskap vedtok planprogrammet for Straume sentrum sist uke, og i dag vil trolig også et flertall i kommunestyret gi sin velsignelse til utbyggingsplanene. Helt siden 2002 har det vært jobbet med planene om byutvikling, og aldri tidligere har det vært behandlet en større og viktigere sak i kommunen, sier Nesse. Han legger til at vi trolig vil få oppleve 10-13 år med enorm byggeaktivitet, helt fra Straumsfjellet til nordspissen av Bildøy.

By-impulser

Hva skal så denne byen inneholde? Det er tema når Fjell kommune inviterer til fire seminarer, det første går av stabelen allerede i morgen, fredag. – Hensikten med seminarene er å gi impulser til innbyggere og næringsliv, om hva det innebærer å skape en ny kystby. Hvilke muligheter for utfoldelse gir en by til folk og til arbeidsliv? Hva gir en by til enkeltmennesket, til kultur, miljø, fellesskap og samfunn? Det er de “varme verdiene” som skal på dagsorden, sier Nesse. En rekke eksterne foredragsholdere er invitert til Fjell rådhus, og inngår i et sammensatt program som krydres med kulturelle innslag. Det er Vest Næringsråd og Gode Sirklar som har fått i oppdrag å arrangere seminarene.

Å bygge et bysamfunn

Rådmannen legger til at en kommune også er en samfunnsbygger, ikke bare en tjenesteyter. – Hva er et godt samfunn? Det er det ikke en oppgave for kommunen alene å finne ut, det må vi finne ut sammen med innbyggerne og næringslivet. En bystruktur krever en helt annen planlegging, sier rådmannen. Mer enn to hundre invitasjoner er sendt ut til det første seminaret, som skal omhandle “menneske og miljø”. Arbeidsliv og tjeneste

Les også

Meny