CCB kjøper Mongstadbase

edit today

CCB er i sluttforhandlinger om kjøp av alle aksjene i Mongstadbase AS. Kjøpet vil bli gjennomført i løpet av våren 2015, melder CCB i dag.

Fra før er det kjent at CCB fra 1. juli 2015 skal overta base- og terminaldriften på Mongstad for Statoil. CCBs eierselskap NorSea Group ble tildelt kontrakten 7. januar i år.

– Etter tildeling av kontrakten på Mongstad har det vært naturlig for oss å gå i dialog med Mongstadbase med tanke på å få til en samordnet løsning hvor vi tar ut det beste av våre selskapers kompetanse og lange erfaring, sier Andreassen.

– Når rammebetingelser endres, er det fornuftig å satse på innovasjon. Å finne frem til nye måter å samarbeide på handler om akkurat det. Ved å sette sammen etablert kompetanse og kapasitet vil CCB og Mongstadbase kunne ta hånd om et økende volum og utvikling av våre basekonsepter basert på kvalitet og effektivitet, sier administrerende direktør Kurt R. Andreassen.

CCB mener at overtakelse av selskapet vil skape et grunnlag for optimal ressursutnyttelse både på Mongstad og Ågotnes.

Les også

Meny