CCB overtar på Mongstad

edit today

Avtalen med Statoil omfatter leveranse av et bredt spekter av logistikktjenester, herunder terminaltjenester (med unntak av Florø), varehus- og lagertjenester, samt lagring og håndtering av rør. Kontraktens varighet er på 6 år med 2 opsjoner, hver på 2 år, melder NorSea Group og CCB i dag.

Frem til nå har Mongstadbase stått for forsyningsaktivitetene ved Mongstad. Statoil varslet i fjor at all forsyningsaktivitet skal flyttes fra Ågotnes og Florø og samles på Mongstad.

– Forsyningsaktiviteten vil bli sentralisert på ett sted, og vil være av et helt annet volum enn vi har hatt før, sier administrerende direktør Kurt Andreassen til Sysla.

Kontrakten har en estimert verdi på mellom 4 og 5 milliarder og en varighet på inntil 10 år og vil bli utført av deleide Coast Center Base og NorSea Groups øvrige datterselskaper, med oppstart 1. juli 2015.

NorSea Group er tildelt kontrakt på følgende lokasjoner; Dusavik i Rogaland, Ågotnes og Mongstad i Hordaland, Florø i Sogn og Fjordane, Kristiansund i Møre og Romsdal samt Hammerfest i Finnmark. Utøvelse av kontrakten vil skje gjennom NorSea Group sine datterselskaper med NorSea AS for Dusavik, Vestbase AS for Florø og Kristiansund og Polarbase AS for Hammerfest.

Coast Center Base AS vil være den utøvende part på Ågotnes og Mongstad.

Les også

Meny