Nyvinningen, basert på kjent teknologi, skummer oljeinfisert vann slik at partiklene flyter opp til overflaten og over i en annen tank. Prosessen gjentas til man sitter igjen med oljekonsentrat. Foto: Inger Elise J. Økland/vnr.no

De sitter på miljøløsningen

edit today

I dag fraktes oljeinfisert vann, såkalt slopvann, fra Nordsjøen og inn til land – hvor det blir behandlet som spesialavfall. Etter en runde i denne maskinen kan renset slopvann pumpes rett ut i havet. Det samme kan gjøres med maskinromsvann på skip. – Vi har optimalisert kjent teknologi og oppnådd resultater vi ikke trodde var mulig, sier eier og daglig leder Frode Wang Paulsen i NaCoM Energy til vnr.no.

– Rent vann

I verkstedet til Ågotnesbedriften står en demo som er utviklet sammen med Westmatic, finske IMU-TEC, Stena Line, Teknologisk Institutt og den tyske forskningsorganisasjonen Fraunhofer. – Man sitter igjen med oljepartiklene. Det rensede vannet er så rent at det er godt innenfor europeiske forurensningskrav, og volumet av det avfallet man har er minimalt, påpeker Wang Paulsen. Forskningsprosjektet er støttet med 11 millioner kroner i støtte fra EU og har pågått i nesten tre år.  Nå vil de ut på offshore- og skipsmarkedet med produktet. – Vi nærmer oss sluttføring, og regner med at det vil være klart for salg i løpet av 2014. Det er klart vi er spente på hvor det vil bringe oss, sier Paulsen.

Fra sjøvann til drikkevann

NaCoM Energy har inntil nylig hatt posisjonen som regionens eneste ingeniørbedrift, men startet som en leverandør av konsulenttjenester innen prosjektledelse til Sjøforsvaret i 1995 i forbindelse med blant annet fregattprosjektet. Ti år senere etablerte eierne en divisjon rettet mot olje- og gassmarkedet, og denne ble skilt ut ved utgangen av 2013 og de to eierne gikk hver til sin del. Staben består av ti ansatte, ni av dem er ingeniører som jobber i team med store bredde-oppdrag. Et annet segment er utvikling av kostnadseffektive og enkle drikkevannsanlegg som omgjør sjøvann til drikkevann.  På Oseberg C produserer to drikkevannsanlegg 100.000 liter vann i døgnet hver til tank, og disse skal vedlikeholdes. NaCoM har også levert drikkevannsanlegg til andre Oseberg-plattformer. – Vi er stolte over at vi har tre-årsavtaler med tre Statoil-plattformer. I tillegg er vi A-klassifisert leverandør hos Aker Solutions globalt, sier Paulsen. – Til tross for at vi har holdt en lav profil har vi hatt noen særdeles gode år, hvor det ikke har vært behov for markedsføring. Vi er på et nivå hvor vi er fullt belastet ut fra størrelsen på bedriften. Skal vi opp en divisjon så vil det kreve mer, og vi må derfor ta noen viktige valg i tiden fremover, sier gründeren fra Landro.   Fakta slopvann

  • Tidligere ble slop’en sluppet direkte ut på havet, noe som hadde store miljøkonsekvenser. Ulike tiltak har begrenset utslippene i årenes løp, særlig innføringen av COW-systemet i 1978. Selv med denne metoden for vasking av tankene, er dette et betydelig miljøproblem.
  • Alle større havner har mottaksanlegg for slop, eksempelvis Vest Tank-anlegget i Sløvåg, som var åsted for Vest Tank-ulykken.

Les også

Meny