Åge Landro, AGR. Foto: VNR.no

– Det er nå vi skal satse på olje og gass

edit today

– Jeg personlig tror det er nå man skal satse og bygge fremtidens leverandørselskaper til olje og gass. Denne regionen kan ta en enda større del av markedet enn det vi allerede har i dag, skriver Åge Landro i Sotrabloggen.

Sotrabloggen er en næringsblogg for regionen vest for Bergen. Innleggene er personlige. Våre gjestebloggere får her mulighet til å fritt ytre seg om små og store temaer som de mener berører næringslivet. Denne gangen er det Åge Landro, industriell rådgiver innen olje og gass, som skriver.

Vi opplever for tiden et voldsomt fokus på den reduksjonen i aktivitet som nå finner sted innenfor olje og gassnæringen i Norge. Dette er en næring som er sterkt representert her i vår region og dermed er svært mange berørt, enten direkte eller indirekte.

Når det er sagt, så blir den informasjonen vi får i media unyansert. Det er helt riktig at vi nå har en reduksjon i aktiviteten og at oljeprisen har halvert seg i løpet av det siste året. Men hva betyr egentlig en oljepris rundt 50 dollar fatet? Er det kroken på døren for fremtidige prosjekter innenfor denne industrien? Selvsagt er det ikke det.

Historisk, mellom 1988 og frem til 2005, så lå oljeprisen på under 50 dollar fatet i hele perioden. Faktisk har den kun vært over 100 dollar fatet en kort periode i 2008 før finanskrisen inntraff, samt i perioden 2011- 2014. Dermed er perioden 2011 -2014 med en oljepris stabilt over 100 dollar fatet helt uvanlig historisk sett.

Det er en realitet at det pågår en kraftig reduksjon i aktiviteten, men fra hvilket nivå? I 2009 opplevde bransjen en kortvarig oppbremsing av veksten før man på ny opplevde sterk vekst fra 2010 og fremover. Faktisk opplevde man årlig en vekst på 20% pr. år fra 2010 til 2013 for industrien som helhet. Dette er formidabelt. Det har aldri blitt investert mer på Norsk Sokkel enn det ble gjort i 2013 og 2014. De totale investeringene var på mer enn 280 milliarder pr. år.

Nå i 2015 opplever vi en nedgang fra rekordnivåer. De siste estimatene fra oljedirektoratet tilsier at de totale investeringene for 2015 og 2016 blir 260 og 240 milliarder. Det er bare i 2012 – 2014 det har blitt investert mer pr. år på Norsk Sokkel!

Altså har vi nok blitt litt fartsblind oppi det hele. Ingen kan vel tro at den veksten vi har opplevd skulle fortsette i det uendelige?

Jeg har nylig sett noen nye estimater som tilsier at vi fra 2017 – 2020 kan forvente en årlig vekst tilsvarende den vi hadde i rekordårene 2009 – 2014. I mellomtiden blir det vanskeligere tider, men den tiden vi nå går inn i kan representere noen fantastiske muligheter for å «re-posisjonere» seg.

Jeg personlig tror det er nå man skal satse og bygge fremtidens leverandørselskaper til olje og gass. Samtidig vil mange oppleve det som vanskelig, da det for eksempel er vanskelig å få tilgang på kapital til å satse på denne sektoren. Mange banker har allerede nok eksponering mot næringen og obligasjonsmarkedet er nærmest stengt. Det betyr at de som nå skal satse og som trenger tilført kapital for å lykkes, må gå andre steder for å finne finansiering.

Den siste tiden har jeg vært i kontakt med en rekke såkalte oppkjøpsfond både i inn og utland. Det jeg har lært er at veldig mange av disse har vært ute og hentet penger til nye fond gjennom 2014 og frem til starten på 2015. Disse aktørene har nå store mengder kapital som de må få satt i arbeid om de skal kunne levere meravkastning til sine investorer. Felles for samtlige av de jeg har vært i dialog med er at de ser med interesse på olje- og gassnæringen.

Altså ligger det et potensiale for betydelig vekst og verdiskaping om man her i regionen klarer å få nye miljøer og grupperinger til å komme sammen. Klarer man det, tror jeg denne regionen kan ta en enda større del av markedet innenfor olje og gass i fremtiden enn det vi allerede har i dag. For å stimulere til denne type aktivitet kan regionale næringsforeninger fungere som fasilitatorer.

Åge Landro, industriell rådgiver innen olje og gass

 

 

Les også

Meny