Dette er årets Stormfond-vinnere

edit today
I 2022 var det viktigste kriteriet fra Sparebanken Vest at vinnerne skulle bidra til den grønne omstillingen på Vestlandet.

Siden 2004 har Vest Næringsråd forvaltet gavemidler til regional næringsutvikling, bevilget av Sparebanken Vest. Inkludert årets tildelinger har 99 bedrifter eller prosjekter mottatt støtte fra fondet.

Styret i Vest Næringsråd i samråd med Sparebanken Vest avgjør hvem som skal motta fondsmidlene.

Nytt hovedkriterie for tildelinger i år er: Skal bidra til den grønne omstillingen på Vestlandet.

I 2022 var det 17 søkere, der tre får støtte.

Vinnere:

  • Energioptimal Vest tildeles kr. 100 000,- + promoteringsfilm
  • Hotate AS tildeles kr. 200 000,- + promoteringsfilm
  • Wastech AS tildeles kr. 200 000,- + promoteringsfilm
Her er bilder fra utdelingen på Øygardskonferansen
Her kan du se filmene som er produsert

Energioptimal Vest er en nyoppstartet enmannsbedrift, som direkte bidrar til klimavennlig bruk av energi i næringsbygg og private boliger. Det oser kunnskap om alternative fornybare energikilder.

Juryen mener oppstartstidspunktet treffer perfekt. Alle bygg, private og næringsbygg kan optimalisere sin energibruk og dermed bli grønnere. Med dagens kraftmangel, og strømpris har juryen stor tro på at denne bedriften kan vokse og bidra til grønn omstilling på Vestlandet.


Hotate på Solsvik kai har en unik evne til å se muligheter som ligger i havet. Å kunne utvinne Silisium av alger, i stedet for gjennom gruvedrift mener juryen er utrolig spennende. Søknaden skilte seg ut med et usedvanlig fremtidsrettet prosjekt.

Å dyrke frem det ettertraktede stoffet silisium er en ide juryen ønsker skal lykkes. De har knyttet til seg eksperter fra universitetet i Bergen, og vi har tro på dette spenstige prosjektet.

Wastech sin forretningside er å gripe tak i matavfall og annet biologisk avfall som en ressurs. Enkel metodikk omdanner dette til næringsrik jord og gjødsel. I prosessen, som er både luktfri og lite energikrevende, kutter de utslipp av miljøfarlige gasser med 95 %.

Det er genialt å se ressursene i de 42,6 kiloene matavfall hver eneste nordmann kaster hvert år. Med tradisjonell kompostering går det to år før avfall blir til jord. Wastech gjør det samme på 4-5 måneder.

Les også

keyboard_arrow_up